Galeria zdjęć dotyczących oznakowania tras rowerowych i szlaków turystycznych

Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski.

Ta część galerii podzielona została na kilka grup. Najwięcej miejsca poświęcone jest omówieniu tras rowerowych, gdzie wyodrębniono oznakowanie dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych oraz oznakowanie standardowe i niestandardowe tras rowerowych z wydzieleniem drogowskazów i tablic informacyjnych w każdej z grup – przykłady dobrych i złych rozwiązań. Znacznie mniej miejsca zajmują zdjęcia dotyczące szlaków pieszych i konnych oraz przykłady oznakowania za granicą.
  • Oznakowanie dróg dla rowerów i tras rowerowych.
    Infrastruktura dla rowerzystów jest bardziej skomplikowana, niż dla pieszych. Przygotowanie tras rowerowych wymaga często uprzedniego dostosowania istniejącego układu drogowego – modernizacji nawierzchni, przebudowy chodników lub budowy dróg dla rowerów, wykonania przejazdów dla rowerzystów itd., wraz z odpowiednim ich oznakowaniem zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Właściwe oznakowanie samych tras rowerowych powinno być dopiero ostatnią fazą ich tworzenia.

  • Oznakowanie szlaków pieszych. Do niedawna najbardziej popularne były turystyczne szlaki piesze. W ostatnich latach zdobyły popularność szlaki dydaktyczne i spacerowe, zazwyczaj piesze, ale niekiedy również rowerowe. Coraz popularniejsze stają się szlaki rekreacyjne biegowe i nordic walking, a także szlaki kulturowe – historyczne i pielgrzymkowe.

  • Oznakowanie szlaków konnych (2011.06.29)
Zdjęcia z tras rowerowych znajdują się też w rozdziale Audyty tras rowerowych