Audyty tras rowerowych

2012 r. 2011 r.
 • Audyt remontu tras rowerowych w Gminie Kolonowskie (2012.02.21)
  Brak informacji, w jaki sposób wymienione błędy zostaną usunięte.

 • Audyt trasy rowerowej nr 109 w Katowicach (2012.02.21)
  Uwagi wymienione w audycie zostały przekazane do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną. Brak informacji, w jaki sposób wymienione błędy zostaną usunięte.

 • Audyt trasy rowerowej nr 1 w Katowicach (2012.02.21)
  Uwagi wymienione w audycie powinny zostać uwzględnione w dokumentacji remontu tej trasy, która powinna nastąpić w 2012 r.

 • Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach (2012.02.21) Urząd Miejski przekazał wykonawcy uwagi wyszczególnione w audycie, ale nie odpowiedział nam na pytanie, czy posiada listę wszystkich usterek, ani też, kiedy zostaną usunięte.

 • Audyt trasy rowerowej nr 561 w Gminie Niegowa (2012.02.21)
  Urząd Gminy obiecał, że usterki zostaną usunięte, ale nigdy nie otrzymaliśmy informacji, że tak się stało.

 • Audyt projektowanych tras rowerowych w Lublińcu
  Urząd Miejski odmówił usunięcia usterek wymienionych w audycie i zobowiązał wykonawcę do tego, aby też ich nie próbował usunąć.

 • Audyt tras rowerowych w Czeladzi
  Audyt był szeroko omawiany na internetowym Forum Zagłębia Dąbrowskiego http://www.mojaczeladz.nazwa.pl/
  Ze strony Urzędu Miejskiego brak zainteresowania usunięciem nawet największych usterek, a w szczególności poprowadzenia tras tak, aby omijały liczne schody.

 • Audyt trasy rowerowej nr 103 w Katowicach
  Po audycie Urząd Miejski usunął dwie usterki zmuszające dotąd do prowadzenia roweru i rozważa usunięcie trzeciej. W międzyczasie został zlikwidowany przejazd dla rowerzystów przy autostradzie, co utworzyło kolejną usterkę na tej trasie. Nadal nie zrobiono niczego, aby „zlikwidować” schody liczące w sumie około 15 m w pionie. Zdaniem naszego klubu i dwóch katowickich PTTK-owskich klubów kolarskich trasa ta nadaje się wyłącznie do uprawiania turystyki pieszej.

 • Audyt trasy rowerowej nr 20 w Chorzowie
  MZUiM ma na uwadze usunięcie usterek wymienionych w audycie.
2010 r. 2006 r.
 • Audyt trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach (nowa redakcja w 2012 r.) (2012.06.05)
 • Polecamy również: Zachęcamy do samodzielnego wykonania przeglądu wybranej przez siebie trasy.