"); print ("

Galeria zdjęć dotyczących infrastruktury dla rowerzystów

"); print (" Ta część galerii podzielona została na kilka grup. Stosunkowo najmniej miejsca zajmuje omówienie dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych – przykłady dobrych i złych rozwiązań można oglądać wraz ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi w części poświeconej znakom na trasach rowerowych. Nieco więcej miejsca zajmują zdjęcia dotyczące kładkom i nie usuniętym z tras przeszkodom, a w szczególności schodom. Osobną grupę stanowią miejsca odpoczynkowe, nie tylko na trasach rowerowych.

"); print (" "); print (" "); print (""); print (" "); print (" "); print ("
"); ?>

Zdjęcia z tras rowerowych znajdują się też w rozdziale Audyty tras rowerowych

Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski.