Znaki standardowe
Popielów – znak podstawowy (zwykły) ", " ' Znaki standardowe, Popielów – znak podstawowy (zwykły) ' " ); $a[2]=array("Segiet05","Znaki standardowe
Bytom, rez. Segiet – znaki początku szlaku i podstawowy ", " ' Znaki standardowe, Bytom, rez. Segiet – znaki początku szlaku i podstawowy' " ); $a[3]=array("Klucze24","Znaki standardowe
Klucze – znak kierunkowy ", " ' Znaki standardowe, Klucze – znak kierunkowy' " ); $a[4]=array("Darkovicky091","Znaki standardowe
Darniovičky (Czechy) – drogowskazy", " ' Znaki standardowe, Darniovičky (Czechy) – drogowskazy' " ); $a[5]=array("Pazurek15"," Znaki niestandardowe
Rez. Pazurek (gm. Klucze) – znak podstawowy ", " 'Znaki niestandardowe, Rez. Pazurek (gm. Klucze) – znak podstawowy' " ); $a[6]=array("Pazurek19","Znaki niestandardowe
Rez. Pazurek (gm. Klucze) – znak kierunkowy ", " 'Znaki niestandardowe, Rez. Pazurek (gm. Klucze) – znak podstawowy' " ); $a[7]=array("Brynek69"," Znaki niestandardowe
Brynek (gm. Tworóg) – tablica informacyjna w bramce ", " 'Znaki niestandardowe, Brynek (gm. Tworóg) – tablica informacyjna w bramce' " ); $a[8]=array("Brynek66"," Znaki niestandardowe
Brynek (gm. Tworóg) – drogowskaz ", " 'Znaki niestandardowe, Brynek (gm. Tworóg) – drogowskaz' " ); $a[9]=array("Smolnica10"," Znaki niestandardowe
Smolnica (gm. Sośnicowice) – drogowskaz ", " 'Znaki niestandardowe, Smolnica (gm. Sośnicowice) – drogowskaz' " ); $a[10]=array("Brynek67","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Brynek (gm. Tworóg) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Brynek (gm. Tworóg) ' "); $a[11]=array("Miechowice91","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Bytom, Las Miechowicki", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Bytom, Las Miechowicki ' "); $a[12]=array("Czeladz29","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Czeladź", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Czeladź ' "); $a[13]=array("Gajdowe15","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Gajdowe (gm. Jemielnica)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Gajdowe (gm. Jemielnica) ' "); $a[14]=array("Gajdowe16","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Gajdowe (gm. Jemielnica)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Gajdowe (gm. Jemielnica) ' "); $a[15]=array("GSwAnny01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Góra Św. Anny (gm. Leśnica)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[16]=array("Koszecin02","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Koszęcin, na ścieżce do rez. ″Jeleniak-Mikuliny″", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Koszęcin, na ścieżce do rez. ″Jeleniak-Mikuliny″ ' "); $a[17]=array("Koszecin109","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Koszęcin, ścieżka przyrodnicza ″Klepaczka″", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Koszęcin, ścieżka przyrodnicza ″Klepaczka″ ' "); $a[18]=array("Lacza09","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Łącza (gm. Rudziniec) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Łącza (gm. Rudziniec) ' "); $a[19]=array("Nedza12","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Nędza ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Nędza ' "); $a[20]=array("Ostreznik07","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ostrężnik (gm. Janów) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ostrężnik (gm. Janów) ' "); $a[21]=array("Przyszowice04","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Przyszowice (gm. Gierałtowice) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Przyszowice (gm. Gierałtowice) ' "); $a[22]=array("Rachowice37","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Rachowice (gm. Sośnicowice) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Rachowice (gm. Sośnicowice) ' "); $a[23]=array("Kobior01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Rez. ″Babczyna Dolina″ (Kobiór)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Rez. ″Babczyna Dolina″ (Kobiór) ' "); $a[24]=array("Gl_LDabrawa33","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ' "); $a[25]=array("Pazurek21","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) ' "); $a[26]=array("Segiet02","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Rez. ″Segiet″ (Bytom) – stara ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Rez. ″Segiet″ (Bytom) – stara ' "); $a[27]=array("Segiet06","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Rez. ″Segiet″ (Bytom) – nowa", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Rez. ″Segiet″ (Bytom) – nowa ' "); $a[28]=array("Siedlec30","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Siedlec (gm. Janów)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Siedlec (gm. Janów) ' "); $a[29]=array("Smolnica01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Smolnica (gm. Sośnicowice) ", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Smolnica (gm. Sośnicowice) ' "); $a[30]=array("Smolnica18","Tablice informacyjne z planem ścieżki
(zdjęcie: Irena Janas)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, (zdjęcie: Irena Janas) ' "); $a[31]=array("Staniszcze39","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie) ' "); $a[32]=array("StrKuznia33","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Stara Kuźnia (gm. Bierawa)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Stara Kuźnia (gm. Bierawa) ' "); $a[33]=array("StrzelceOp01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Strzelce Opolskie, park zamkowy", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Strzelce Opolskie, park zamkowy ' "); $a[34]=array("Wesola01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ścieżka dydaktyczna ″Lasy Murckowskie″ (Mysłowice-Wesoła)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ścieżka dydaktyczna ″Lasy Murckowskie″ (Mysłowice-Wesoła) ' "); $a[35]=array("Zielona29","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ścieżka przyrodnicza ″Do bobrów″ (Zielona, gm. Kalety)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ścieżka przyrodnicza ″Do bobrów″ (Zielona, gm. Kalety) ' "); $a[36]=array("Dziadowki01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ścieżka przyrodnicza ″Dziadówki″ (gm. Janów)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ścieżka przyrodnicza ″Dziadówki″ (gm. Janów) ' "); $a[37]=array("Toszek06","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ścieżka przyrodnicza ″Fazaniec″ (Toszek)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ścieżka przyrodnicza ″Fazaniec″ (Toszek) ' "); $a[38]=array("Rabka01","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ścieżka przyrodnicza ″Krzywoń″ (Rabka)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ścieżka przyrodnicza ″Krzywoń″ (Rabka) ' "); $a[39]=array("Swietochlowice18","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Świętochłowice, staw Foryśka", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Świętochłowice, staw Foryśka ' "); $a[40]=array("Ostrawa376","Tablice informacyjne z planem ścieżki
Ostrawa (Czechy)", " 'Tablice informacyjne z planem ścieżki, Ostrawa (Czechy) ' "); $a[41]=array("Koszecin03","Tablice dydaktyczne
Koszęcin, rez. ″Jeleniak-Mikuliny″ ", " 'Tablice dydaktyczne, Koszęcin, rez. ″Jeleniak-Mikuliny″ ' "); $a[42]=array("Koszecin51","Tablice dydaktyczne
Koszęcin, w parku pałacowym ", " 'Tablice dydaktyczne, Koszęcin, w parku pałacowym ' "); $a[43]=array("Pilchowice64","Tablice dydaktyczne
Pilchowice ", " 'Tablice dydaktyczne, Pilchowice ' "); $a[44]=array("Kobior02","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Babczyna Dolina″ (Kobiór)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Babczyna Dolina″ (Kobiór) ' "); $a[45]=array("Lesnica16","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Grafik″ (gm. Leśnica)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Grafik″ (gm. Leśnica)' "); $a[46]=array("Gl_LDabrawa02","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ' "); $a[47]=array("Gl_LDabrawa06","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ' "); $a[48]=array("Gl_LDabrawa07","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ' "); $a[49]=array("Gl_LDabrawa14","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Las Dąbrowa″ (Gliwice) ' "); $a[50]=array("Parkowe01","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Parkowe″ (gm. Janów)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Parkowe″ (gm. Janów) ' "); $a[51]=array("Segiet07","Tablice dydaktyczne
Rez. ″Segiet″ (Bytom)", " 'Tablice dydaktyczne, Rez. ″Segiet″ (Bytom) ' "); $a[52]=array("Smolnica08","Tablice dydaktyczne
Smolnica (gm. Sośnicowice), zdjęcie: Irena Janas", " 'Tablice dydaktyczne, Smolnica (gm. Sośnicowice), zdjęcie: Irena Janas' "); $a[53]=array("Smolnica17","Tablice dydaktyczne
Smolnica (gm. Sośnicowice), zdjęcie: Irena Janas", " 'Tablice dydaktyczne, Smolnica (gm. Sośnicowice), zdjęcie: Irena Janas' "); $a[54]=array("Smolnica21","Tablice dydaktyczne
Smolnica (gm. Sośnicowice), zdjęcie: Irena Janas", " 'Tablice dydaktyczne, Smolnica (gm. Sośnicowice), zdjęcie: Irena Janas ' "); $a[55]=array("Stanica14","Tablice dydaktyczne
Stanica (gm. Pilchowice)", " 'Tablice dydaktyczne, Stanica (gm. Pilchowice) ' "); $a[56]=array("StrKuznia28","Tablice dydaktyczne
Stara Kuźnia (gm. Bierawa), obok Nadleśnictwa Kędzierzyn", " 'Tablice dydaktyczne, Stara Kuźnia (gm. Bierawa), obok Nadleśnictwa Kędzierzyn ' "); $a[57]=array("Zawadzkie16","Tablice dydaktyczne
Zawadzkie, obok Nadleśnictwa Zawadzkie", " 'Tablice dydaktyczne, Zawadzkie, obok Nadleśnictwa Zawadzkie' "); $a[58]=array("Zielona30","Tablice dydaktyczne
Zielona (gm. Kalety) ", " 'Tablice dydaktyczne, Zielona (gm. Kalety)' "); $a[59]=array("Ostrawa376","Tablice dydaktyczne
Ostrawa (Czechy) ", " 'Tablice dydaktyczne, Ostrawa (Czechy) ' "); } if ($b == 'Turystyczne' ) { $tytul = " Galeria zdjęć dotyczących oznakowania pieszych szlaków turystycznych"; $opis = " "; $a[1]=array("Smolen22","Znaki
Smoleń (gm. Pilica), początek dwóch szlaków – znaki początku i zwykły podwójny ", " 'Znaki, Smoleń (gm. Pilica), początek dwóch szlaków – znaki początku i zwykły podwójny ' "); $a[2]=array("PoczPiesz","Znaki
Początek czterech szlaków (z Internetu) – fantazyjny znak początku i zwykły poczwórny ", " 'Znaki, Początek czterech szlaków (z Internetu) – fantazyjny znak początku i zwykły poczwórny' "); $a[3]=array("Pazurek09","Znaki
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki kierunkowe szlaku pieszego i spacerowego ", " 'Znaki, Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki kierunkowe szlaku pieszego i spacerowego ' "); $a[4]=array("Karniow239","Znaki
Karniów (Czechy) – znaki kierunkowe szlaku pieszego i spacerowego", " 'Znaki, Karniów (Czechy) – znaki kierunkowe szlaku pieszego i spacerowego' "); $a[5]=array("Koszecin16","Drogowskazy
Koszęcin – drogowskazy szlaków pieszych", " 'Drogowskazy, Koszęcin – drogowskazy szlaków pieszych ' "); $a[6]=array("Plock94","Drogowskazy
Płock – drogowskazy szlaków pieszych ", " 'Drogowskazy, Płock – drogowskazy szlaków pieszych' "); $a[7]=array("Kajasowka47","Drogowskazy
Rez. ″Kajasówka″ (gm. Czernichów) – drogowskazy szlaków pieszych i spacerowego ", " 'Drogowskazy, Rez. ″Kajasówka″ (gm. Czernichów) – drogowskazy szlaków pieszych i spacerowego' "); $a[8]=array("Janow06","Drogowskazy
Zrębice (gm. Janów) – drogowskazy szlaków pieszych, w tym przejezdnych dla rowerów ", " ' Drogowskazy, Zrębice (gm. Janów) – drogowskazy szlaków pieszych, w tym przejezdnych dla rowerów' "); $a[9]=array("Koszecin17","Tablice informacyjne
Koszęcin", " 'Tablice informacyjne, Koszęcin ' "); $a[10]=array("Koszecin18","Tablice informacyjne
Koszęcin ", " 'Tablice informacyjne, Koszęcin ' "); $a[11]=array("Janow06","Tablice informacyjne
Zrębice (gm. Janów) – tablica ze schematem pieszych szlaków turystycznych", " 'Tablice informacyjne, Zrębice (gm. Janów) – tablica ze schematem pieszych szlaków turystycznych ' "); $a[12]=array("Mnikow01","Tablice informacyjne
Mników (gm. Liszki) – tablica z mapą turystyczną", " 'Tablice informacyjne, Mników (gm. Liszki) – tablica z mapą turystyczną' "); } if ($b == 'Spacerowe' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących oznakowania szlaków spacerowych"; $opis = "W niektórych przypadkach znaki szlaków spacerowych stosowane są do oznakowania szlaków dydaktycznych.

"; $a[1]=array("Pazurek10"," Znaki podstawowe (zwykłe)
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze", " 'Znaki podstawowe (zwykłe), Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze' "); $a[2]=array("Pazurek20"," Znaki podstawowe (zwykłe)
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze", " 'Znaki podstawowe (zwykłe), Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze' "); $a[3]=array("Ustron21","Znaki podstawowe (zwykłe)
Ustroń – znaki podwójne", " 'Znaki podstawowe (zwykłe), Ustroń – znaki podwójne' "); $a[4]=array("Pazurek07"," Znaki zakrętu (kierunkowe)
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze ' "); $a[5]=array("Pazurek09","Znaki zakrętu (kierunkowe)
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze ", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze ' "); $a[6]=array("Pazurek12","Znaki zakrętu (kierunkowe)
Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Rez. ″Pazurek″ (gm. Klucze) – znaki pojedyncze ' "); $a[7]=array("Staniszcze_Stoczek06","Znaki zakrętu (kierunkowe)
Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie), źródło Stoczek – znak pojedynczy ", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie), źródło Stoczek – znak pojedynczy ' "); $a[8]=array("Ustron32","Znaki zakrętu (kierunkowe)
Ustroń – znaki podwójne ", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Ustroń – znaki podwójne ' "); $a[9]=array("Ustron33","Znaki zakrętu (kierunkowe)
Ustroń – znaki podwójne ", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Ustroń – znaki podwójne ' "); $a[10]=array("Karniow239","Znaki zakrętu (kierunkowe)
Karniów (Czechy) – znaki kierunkowe szlaku pieszego i spacerowego ", " 'Znaki zakrętu (kierunkowe), Karniów (Czechy) – znaki kierunkowe szlaku pieszego i spacerowego ' "); $a[11]=array("Kajasowka47"," Drogowskazy
Rez. ″Kajasówka″ (gm. Czernichów) – drogowskazy szlaków pieszych i spacerowego ", " 'Drogowskazy, Rez. ″Kajasówka″ (gm. Czernichów) – drogowskazy szlaków pieszych i spacerowego ' "); $a[12]=array("Kajasowka48"," Drogowskazy
Rez. ″Kajasówka″ (gm. Czernichów) – drogowskazy szlaków pieszych i spacerowego ", " 'Drogowskazy, Rez. ″Kajasówka″ (gm. Czernichów) – drogowskazy szlaków pieszych i spacerowego ' "); $a[13]=array("Siedlec32"," Drogowskazy
Siedlec (gm. Janów), przed SSM – drogowskazy do ciekawostek w okolicy schroniska ", " 'Drogowskazy, Siedlec (gm. Janów), przed SSM – drogowskazy do ciekawostek w okolicy schroniska ' "); $a[14]=array("Siedlec33","Drogowskazy
Siedlec (gm. Janów), przed SSM – drogowskazy do ciekawostek w okolicy schroniska ", " 'Drogowskazy, Siedlec (gm. Janów), przed SSM – drogowskazy do ciekawostek w okolicy schroniska ' "); $a[15]=array("WPKiW10"," Drogowskazy
Chorzów, WPKiW – drogowskazy do obiektów w parku (jest też ″zabytkowy″ drogowskaz do nieistniejącego Domu Turysty PTTK) ", " 'Drogowskazy, Chorzów, WPKiW – drogowskazy do obiektów w parku (jest też ″zabytkowy″ drogowskaz do nieistniejącego Domu Turysty PTTK)' "); $a[16]=array("RabaWyz21"," Tablice informacyjne
Raba Wyżna ", " 'Tablice informacyjne, Raba Wyżna ' "); } if ($b == 'Biegowe' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących tras biegowych "; $opis = " "; $a[1]=array("Rabka27"," Rabka – tablica informacyjna ", " 'Rabka – tablica informacyjna ' "); $a[2]=array("Ustron08"," Ustroń – znak trasy biegowej ", " ' Ustroń – znak trasy biegowej ' "); $a[3]=array("Ustron10","Ustroń – przystanek na trasie ", " ' Ustroń – przystanek na trasie ' "); } if ($b == 'Kulturowe' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących oznakowania szlaków kulturowych "; $opis = "Szlaki kulturowe zazwyczaj stanowią dodatkowe oznakowanie w formie logo dodawanego do zwykłego oznakowania szlaku turystycznego.

"; $a[1]=array("Gorce33","Szlaki papieskie
Gorce – tablica informacyjna ", " 'Szlaki papieskie, Gorce – tablica informacyjna ' "); $a[2]=array("Rabka58","Szlaki papieskie
Rabka – tablica informacyjna", " 'Szlaki papieskie, Rabka – tablica informacyjna' "); $a[3]=array("Brzeznica58","Szlak maryjny Częstochowa – Mariazell (Austria)
Brzeźnica (gm. Spytkowice) – tablica informacyjna i drogowskazy", " 'Szlak maryjny Częstochowa – Mariazell (Austria), Brzeźnica (gm. Spytkowice) – tablica informacyjna i drogowskazy' "); $a[4]=array("Ostreznik09","Szlak maryjny Częstochowa – Mariazell (Austria)
Ostrężnik (gm. Janów) – tablica informacyjna i drogowskazy ", " 'Szlak maryjny Częstochowa – Mariazell (Austria), Ostrężnik (gm. Janów) – tablica informacyjna i drogowskazy ' "); $a[5]=array("Zrebice08","Szlak maryjny Częstochowa – Mariazell (Austria)
Zrębice (gm. Janów) – tablica informacyjna i drogowskazy", " 'Szlak maryjny Częstochowa – Mariazell (Austria), Zrębice (gm. Janów) – tablica informacyjna i drogowskazy' "); $a[6]=array("KamienSl20","Drogi Św. Jakuba (oznakowane w kierunku grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii)
Kamień Śląski (gm. Gogolin) – znak podstawowy ", " 'Drogi Św. Jakuba, Kamień Śląski (gm. Gogolin) – znak podstawowy ' "); $a[7]=array("Wysoka02","Drogi Św. Jakuba (oznakowane w kierunku grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii)
Wysoka (gm. Leśnica) – znak podstawowy pod znakiem trasy rowerowej ", " 'Drogi Św. Jakuba, Wysoka (gm. Leśnica) – znak podstawowy pod znakiem trasy rowerowej ' "); $a[8]=array("DG_Zielona42","Drogi Św. Jakuba (oznakowane w kierunku grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii)
Dąbrowa Górnicza, park Zielona – logo na drogowskazie trasy rowerowej ", " 'Drogi Św. Jakuba, Dąbrowa Górnicza, park Zielona – logo na drogowskazie trasy rowerowej ' "); $a[9]=array("Slawkow78","Drogi Św. Jakuba (oznakowane w kierunku grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii)
Sławków – znak kierunkowy ", " 'Drogi Św. Jakuba, Sławków – znak kierunkowy ' "); $a[10]=array("Slawkow81","Drogi Św. Jakuba (oznakowane w kierunku grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii)
Sławków – drogowskaz i znak kierunkowy ", " 'Drogi Św. Jakuba, Sławków – drogowskaz i znak kierunkowy ' "); $a[11]=array("Slawkow82","Drogi Św. Jakuba (oznakowane w kierunku grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii)
Sławków – drogowskaz i znak kierunkowy ", " 'Drogi Św. Jakuba, Sławków – drogowskaz i znak kierunkowy ' "); $a[12]=array("Zrebice07","Szlak ″Dróżki Świętego Idziego″
Zrębice (gm. Janów) – tablica informacyjna na szlaku pieszym ", " ' Szlak ″Dróżki Świętego Idziego″, Zrębice (gm. Janów) – tablica informacyjna na szlaku pieszym ' "); } if ($b == 'Konne' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących oznakowania szlaków konnych (jeździeckich) "; $opis = " "; $a[1]=array("PICT0019","Zbrosławice - Tablica informacyjna trasy konnej ", " 'Zbrosławice, ' "); $a[2]=array("PICT0021","Zbrosławice - Tablica informacyjna trasy konnej ", " 'Zbrosławice, ' "); $a[3]=array("PICT0027","Zbrosławice - Znak podstawowy trasy konnej ", " 'Zbrosławice, ' "); $a[4]=array("PICT0030a","Zbrosławice - Znak podstawowy trasy konnej ", " 'Zbrosławice, ' "); $a[5]=array("PICT0031","Zbrosławice - Sposób mocowania znaku do słupka", " 'Zbrosławice, Sposób mocowania znaku do słupka' "); $a[6]=array("PICT0016","Zbrosławice - Znak zakrętu trasy konnej", " 'Zbrosławice, Znak zakrętu trasy konnej' "); $a[7]=array("PICT0017","Zbrosławice - Znak zakrętu trasy konnej ", " 'Zbrosławice, Znak zakrętu trasy konnej' "); $a[8]=array("PICT0023","Zbrosławice - Miejsce postojowe na trasie konnej ", " 'Zbrosławice, Miejsce postojowe na trasie konnej' "); $a[9]=array("PICT0025a","Zbrosławice - Znak miejsca postojowego na trasie konnej", " 'Zbrosławice, Znak miejsca postojowego na trasie konnej' "); $a[10]=array("Ujazd10","Inne szlaki
Ujazd – znaki szlaku konnego ", " 'Inne szlaki, Ujazd – znaki szlaku konnego ' "); $a[11]=array("Ujazd11","Inne szlaki
Ujazd – znaki szlaku konnego", " 'Inne szlaki, Ujazd – znaki szlaku konnego ' "); $a[12]=array("Zrebice29","Inne szlaki
Zrębice (gm. Janów) – drogowskazy Transjurajskiego Szlaku Konnego ", " 'Inne szlaki, Zrębice (gm. Janów) – drogowskazy Transjurajskiego Szlaku Konnego ' "); } print ("

". $tytul ."

"); print ("
". $opis ."
"); print ("Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski

"); print ("Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć w powiększeniu.

"); for ( $i=1; $i<=$s; $i++) { if ($b == 'Dydaktyczne') { if ($i == 1) { print "

Znaki standardowe

"; } if ($i == 5) { print "

Znaki niestandardowe

"; } if ($i == 10) { print "

Tablice informacyjne z planem ścieżki

"; } if ($i == 41) { print "

Tablice dydaktyczne

"; } } if ($b == 'Turystyczne' ) { if ($i == 1) { print "

Znaki

"; } if ($i == 5) { print "

Drogowskazy

"; } if ($i == 9) { print "

Tablice informacycje

"; } } if ($b == 'Spacerowe' ) { if ($i == 1) { print "

Znaki

"; } if ($i == 11) { print "

Drogowskazy

"; } if ($i == 16) { print "

Tablice informacycje

"; } } if ($b == 'Konne' ) { if ($i == 1) { print "

Zbrosławice

"; } if ($i == 10) { print "

Inne szlaki

"; } } print (".$a[$i][2]. "); } ?>