Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, al. Przyjaźni – oddzielenie ruchu rowerowego", " ' Gliwice, al. Przyjaźni – oddzielenie ruchu rowerowego' "); $a[2]=array("Gliwice177","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, al. Przyjaźni – oddzielenie ruchu rowerowego", " ' Gliwice, al. Przyjaźni – oddzielenie ruchu rowerowego' "); $a[3]=array("Gliwice20","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, al. Sikornik – zmiana strony na ciągu pieszo-rowerowym", " ' Gliwice, al. Sikornik – zmiana strony na ciągu pieszo-rowerowym' "); $a[4]=array("Gliwice25","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, al. Sikornik – skrzyżowanie z alejką dla pieszych", " ' Gliwice, al. Sikornik – skrzyżowanie z alejką dla pieszych' "); $a[5]=array("Gliwice132","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, pl. Mickiewicza – nakierowanie ruchu rowerowego (przed przebudową)", " ' Gliwice, pl. Mickiewicza – nakierowanie ruchu rowerowego (przed przebudową)' "); $a[6]=array("Gliwice56","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, pl. Mickiewicza – nakierowanie ruchu rowerowego (przed przebudową)", " ' Gliwice, pl. Mickiewicza – nakierowanie ruchu rowerowego (przed przebudową)' "); $a[7]=array("Gliwice166","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Gliwice, ul. Orlickiego – nakierowanie ruchu rowerowego ", " ' Gliwice, ul. Orlickiego – nakierowanie ruchu rowerowego ' "); $a[8]=array("Olesnica11","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego – przypomnienie", " ' Oleśnica, ul. Wojska Polskiego – przypomnienie' "); $a[9]=array("Raciborz302","Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)
Racibórz, Rynek – nakierowanie ruchu rowerowego", " ' Racibórz, Rynek – nakierowanie ruchu rowerowego' "); $a[10]=array("Gliwice21a","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, al. Sikornik – przejazd przez ul. Kosów ", " 'Gliwice, al. Sikornik – przejazd przez ul. Kosów ' "); $a[11]=array("Gliwice07","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, Os. Kopernika – przejazd przez ul. Galaktyki", " 'Gliwice, Os. Kopernika – przejazd przez ul. Galaktyki ' "); $a[12]=array("Gliwice14","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, pl. Piłsudskiego – przejazd przez ul. Berbeckiego ", " 'Gliwice, pl. Piłsudskiego – przejazd przez ul. Berbeckiego ' "); $a[13]=array("Gliwice111","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Jasnogórska – przed remontem oznakowania", " ' Gliwice, ul. Jasnogórska – przed remontem oznakowania ' "); $a[14]=array("Gliwice150","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Jasnogórska – po remoncie oznakowania", " ' Gliwice, ul. Jasnogórska – po remoncie oznakowania' "); $a[15]=array("Gliwice153","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Jasnogórska – po remoncie oznakowania", " ' Gliwice, ul. Jasnogórska – po remoncie oznakowania' "); $a[16]=array("Gliwice43a","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Kościuszki i ul. Zawiszy Czarnego", " 'Gliwice, ul. Kościuszki i ul. Zawiszy Czarnego ' "); $a[17]=array("Gliwice17","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Łabędzka ", " ' Gliwice, ul. Łabędzka ' "); $a[18]=array("Gliwice15","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska", " 'Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska ' "); $a[19]=array("Gliwice19a","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska", " 'Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska ' "); $a[20]=array("Gliwice17","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Oriona ", " 'Gliwice, ul. Oriona ' "); $a[21]=array("Gliwice09a","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Oriona – przejazd przez ul. Jowisza", " 'Gliwice, ul. Oriona – przejazd przez ul. Jowisza ' "); $a[22]=array("Gliwice12","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Oriona – przejazd przez ul. Saturna", " 'Gliwice, ul. Oriona – przejazd przez ul. Saturna ' "); $a[23]=array("Gliwice118","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Powstańców Warszawy, obok sądu", " 'Gliwice, ul. Powstańców Warszawy, obok sądu ' "); $a[24]=array("Gliwice119","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Powstańców Warszawy, obok sądu", " 'Gliwice, ul. Powstańców Warszawy, obok sądu ' "); $a[25]=array("Gliwice163","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Powstańców Warszawy, róg ul. Orlickiego", " 'Gliwice, ul. Powstańców Warszawy, róg ul. Orlickiego ' "); $a[26]=array("Gliwice131","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Śliwki", " ' Gliwice, ul. Śliwki ' "); $a[27]=array("Gliwice76","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Tarnogórska (po remoncie oznakowania)", " 'Gliwice, ul. Tarnogórska (po remoncie oznakowania) ' "); $a[28]=array("Gliwice49","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Gliwice, ul. Wieczorka (przed przebudową) ", " 'Gliwice, ul. Wieczorka (przed przebudową) ' "); $a[29]=array("Raciborz306","Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)
Racibórz, ul. Reymonta", " 'Racibórz, ul. Reymonta ' "); $a[30]=array("Gliwice02a","Brak łuków poziomych
Gliwice, pl. Piłsudskiego", " ' Gliwice, pl. Piłsudskiego ' "); $a[31]=array("Chorzow48","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Chorzów, Batory, droga do Panewnik", " 'Chorzów, Batory, droga do Panewnik ' "); $a[32]=array("Chorzow14","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Chorzów, ul. Wojska Polskiego", " 'Chorzów, ul. Wojska Polskiego ' "); $a[33]=array("Czeladz57","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Czeladź, ul. Katowicka – przejazd dla rowerzystów powinien być na przedłużeniu wyjazdu z parku, bez kluczenia po wąskim chodniku", " ' Czeladź, ul. Katowicka – przejazd dla rowerzystów powinien być na przedłużeniu wyjazdu z parku, bez kluczenia po wąskim chodniku' "); $a[34]=array("Czeladz58","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Czeladź, ul. Katowicka – przejazd dla rowerzystów powinien być na przedłużeniu wyjazdu z parku, bez kluczenia po wąskim chodniku", " 'Czeladź, ul. Katowicka – przejazd dla rowerzystów powinien być na przedłużeniu wyjazdu z parku, bez kluczenia po wąskim chodniku' "); $a[35]=array("Gliwice108","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Bernardyńska – oznakowanie bez uzasadnienia na odwrót", " 'Gliwice, ul. Bernardyńska – oznakowanie bez uzasadnienia na odwrót ' "); $a[36]=array("Gliwice13","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Tarnogórska (przed remontem oznakowania) – w drugim przypadku remontu nie wykonano", " ' Gliwice, ul. Tarnogórska (przed remontem oznakowania) – w drugim przypadku remontu nie wykonano' "); $a[37]=array("Gliwice78","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Tarnogórska (przed remontem oznakowania) – w drugim przypadku remontu nie wykonano", " 'Gliwice, ul. Tarnogórska (przed remontem oznakowania) – w drugim przypadku remontu nie wykonano' "); $a[38]=array("Gliwice121","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Toszecka, róg ul. Uszczyka i ul. Floriańskiej – brak ″połowy″ przejazdu dla rowerzystów", " 'Gliwice, ul. Toszecka, róg ul. Uszczyka i ul. Floriańskiej – brak ″połowy″ przejazdu dla rowerzystów' "); $a[39]=array("Gliwice18","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Toszecka, wylot ul. – brak oznakowania pionowego i poziomego", " 'Gliwice, ul. Toszecka, wylot ul. – brak oznakowania pionowego i poziomego' "); $a[40]=array("Gliwice03a","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Wieczorka (po przebudowie) – nieczytelny kierunek dalszej jazdy do przejazdu dla rowerzystów ", " ' Gliwice, ul. Wieczorka (po przebudowie) – nieczytelny kierunek dalszej jazdy do przejazdu dla rowerzystów' "); $a[41]=array("Gliwice187","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Gliwice, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – nieczytelny kierunek marszu pieszych (zasłonięty przez słupki i kosz)", " ' Gliwice, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – nieczytelny kierunek marszu pieszych (zasłonięty przez słupki i kosz)' "); $a[42]=array("Jemielnica03","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Jemielnica – brak ciągłości ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu, przy zatoce autobusowej i chodnik „przylepiony” do krawężnika", " 'Jemielnica – brak ciągłości ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu, przy zatoce autobusowej i chodnik „przylepiony” do krawężnika' "); $a[43]=array("Jemielnica05a","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Jemielnica – brak ciągłości ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu, przy zatoce autobusowej i chodnik ″przylepiony″ do krawężnika", " 'Jemielnica – brak ciągłości ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu, przy zatoce autobusowej i chodnik ″przylepiony″ do krawężnika' "); $a[44]=array("Jemielnica07","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Jemielnica – brak wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy", " ' Jemielnica – brak wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy' "); $a[45]=array("Tychy01","Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)
Tychy – bezmyślnie zamalowany przejazd dla rowerzystów ", " ' Tychy – bezmyślnie zamalowany przejazd dla rowerzystów ' "); } if ($b == '1cSygnalizatory' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących sygnalizacji świetlnych dla rowerzystów "; $opis = "Z przykrością należy stwierdzić, że prawidłowo wykonana sygnalizacja świetlna dla rowerzystów jest rzadkością. Zazwyczaj spotyka się uproszczone rozwiązania, które doraźnie pozwalają zamienić przejścia dla pieszych przez dodanie do nich przejazdów dla rowerzystów. "; $a[1]=array("Chorzow36","Chorzów, Batory, skrzyżowanie ul. Batorego z ul. Czempiela i ul Odrodzenia ", " 'Chorzów, Batory, skrzyżowanie ul. Batorego z ul. Czempiela i ul Odrodzenia ' "); $a[2]=array("Chorzow44","Chorzów, Batory, skrzyżowanie ul. Batorego z ul. Czempiela i ul Odrodzenia ", " 'Chorzów, Batory, skrzyżowanie ul. Batorego z ul. Czempiela i ul Odrodzenia ' "); $a[3]=array("Gliwice01 ","Gliwice, Ostropa, ul Daszyńskiego ", " ' Gliwice, Ostropa, ul Daszyńskiego ' "); $a[4]=array("Gliwice02b","Gliwice, Ostropa, ul Daszyńskiego ", " 'Gliwice, Ostropa, ul Daszyńskiego ' "); $a[5]=array("Gliwice15a","Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska ", " 'Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska ' "); $a[6]=array("Gliwice16a"," Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska ", " 'Gliwice, ul. Nowy Świat i ul. Opawska ' "); $a[7]=array("Gliwice147","Gliwice, ul. Orlickiego ", " 'Gliwice, ul. Orlickiego ' "); $a[8]=array("Katowice53","Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 ", " 'Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 ' "); $a[9]=array("Katowice54","Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 ", " 'Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 ' "); $a[10]=array("Katowice55","Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 ", " 'Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 ' "); $a[11]=array("Czeladz33","Czeladź, ul. Staszica i ul. 1 Maja (mimo pozytywnego uzgodnienia koncepcji) ", " 'Czeladź, ul. Staszica i ul. 1 Maja (mimo pozytywnego uzgodnienia koncepcji) ' "); } if ($b == '1dZabezpieczenia' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących zabezpieczeń dla potrzeb rowerzystów "; $opis = " Najczęściej celem zabezpieczeń jest uniemożliwienie wjazdu samochodom."; $a[1]=array("Gliwice07","Gliwice, Os. Kopernika – skrzyżowanie alejki z ul. Galaktyki ", " 'Gliwice, Os. Kopernika – skrzyżowanie alejki z ul. Galaktyki ' "); $a[2]=array("Gliwice01a","Gliwice, Os. Kopernika – wjazd na alejkę ", " 'Gliwice, Os. Kopernika – wjazd na alejkę ' "); $a[3]=array("Gliwice44"," Gliwice, ul. Orlickiego – wjazd na alejkę ", " 'Gliwice, ul. Orlickiego – wjazd na alejkę ' "); $a[4]=array("Slawkow53","Sławków, ul. Chwaliboskie – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ", " ' Sławków, ul. Chwaliboskie – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ' "); $a[5]=array("Slawkow54","Sławków, ul. Chwaliboskie – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ", " 'Sławków, ul. Chwaliboskie – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ' "); $a[6]=array("Slawkow62","Sławków, ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ", " 'Sławków, ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ' "); $a[7]=array("Slawkow63","Sławków, ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ", " 'Sławków, ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie drogi dla rowerów z ulicą ' "); } if ($b == 'Zagranica' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących oznakowania dróg dla rowerów
i tras rowerowych za granicą – na razie tylko w Czechach"; $opis = " "; $a[1]=array("Ostrawa374","Ostrawa – przejazd dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną ", " 'Ostrawa – przejazd dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną ' "); $a[2]=array("Praga116","Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[3]=array("Praga117","Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[4]=array("Praga118","Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[5]=array("Praga124","Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[6]=array("Praga125","Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie poziome pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[7]=array("Praga123"," Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[8]=array("Praga124","Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[9]=array("Praga121"," Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[10]=array("Praga120"," Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie pionowe pasa ruchu dla rowerów ' "); $a[11]=array("Praga119"," Praga, oznakowanie poziome trasy użyczonej dla rowerów ", " ' Praga, oznakowanie poziome trasy użyczonej dla rowerów ' "); $a[12]=array("Praga120"," Praga, oznakowanie poziome trasy użyczonej dla rowerów ", " ' Praga, oznakowanie poziome trasy użyczonej dla rowerów ' "); $a[13]=array("Praga122","Praga, oznakowanie poziome trasy użyczonej dla rowerów ", " 'Praga, oznakowanie poziome trasy użyczonej dla rowerów ' "); $a[14]=array("Bruntal081"," Bruntal, oznakowanie pionowe strefa ruchu pieszego – nie dotyczy cyklistów ", " 'Bruntal, oznakowanie pionowe strefa ruchu pieszego – nie dotyczy cyklistów ' "); $a[15]=array("Opava171"," Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ", " 'Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ' "); $a[16]=array("Opava170"," Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ", " 'Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ' "); $a[17]=array("Opava131","Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ", " 'Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ' "); $a[18]=array("Opava129","Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ", " 'Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ' "); $a[19]=array("Opava130","Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ", " 'Opawa, ruch rowerów dopuszczony w obu kierunkach ' "); $a[20]=array("Darkovicky113"," Darkovičky – drogowskazy tras rowerowych ", " 'Darkovičky – drogowskazy tras rowerowych ' "); $a[21]=array("Praga028","Praga – drogowskazy tras rowerowych ", " 'Praga – drogowskazy tras rowerowych ' "); $a[22]=array("Silherovice085"," Šilheřovice – oznakowanie tras rowerowych ", " 'Šilheřovice – oznakowanie tras rowerowych ' "); $a[23]=array("Silherovice086"," Šilheřovice – znak zakrętu trasy rowerowej ", " 'Šilheřovice – znak zakrętu trasy rowerowej ' "); $a[24]=array("Silherovice087","Šilheřovice – znak zakrętu trasy rowerowej ", " 'Šilheřovice – znak zakrętu trasy rowerowej ' "); } if ($b == '2bDrogowskazy' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących standardowych drogowskazów turystycznych tras rowerowych"; $opis = "Zdjęcia stanowią skromną bazę ilustracyjną uzupełniającą instrukcję znakowania turystycznych tras rowerowych. "; $a[1]=array("Jemielnica01"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Barut, droga do Huberta (gm. Jemielnica) ", " ' Barut, droga do Huberta (gm. Jemielnica) ' "); $a[2]=array("Jemielnica03a"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Barut, droga do Huberta (gm. Jemielnica)", " ' Barut, droga do Huberta (gm. Jemielnica) ' "); $a[3]=array("WPKiW21"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Chorzów, WPKiW – początek dwóch tras rowerowych ", " ' Chorzów, WPKiW – początek dwóch tras rowerowych' "); $a[4]=array("WPKiW02"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Chorzów, WPKiW – węzły tras rowerowych ", " ' Chorzów, WPKiW – węzły tras rowerowych ' "); $a[5]=array("WPKiW14"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Chorzów, WPKiW – węzły tras rowerowych ", " ' Chorzów, WPKiW – węzły tras rowerowych ' "); $a[6]=array("WPKiW09"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Chorzów, WPKiW – nietypowe drogowskazy trasy z ″białymi″ strzałkami i paskami", " ' Chorzów, WPKiW – nietypowe drogowskazy trasy z ″białymi″ strzałkami i paskami ' "); $a[7]=array("Gliwice012"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Gliwice, ul. Toszecka ", " ' Gliwice, ul. Toszecka ' "); $a[8]=array("GSwAnny07"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ", " ' Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[9]=array("Katowice5"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Katowice, Brynów ", " 'Katowice, Brynów ' "); $a[10]=array("Kobior10"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kobiór ", " ' Kobiór ' "); $a[11]=array("Popielow01"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kolonia Popielowska (gm. Popielów)", " ' Kolonia Popielowska (gm. Popielów) ' "); $a[12]=array("Popielow02","Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kolonia Popielowska (gm. Popielów) ", " ' Kolonia Popielowska (gm. Popielów)' "); $a[13]=array("Zdzieszowice07"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Oleszka (gm. Zdzieszowice) – przed wydłużeniem trasy ", " ' Oleszka (gm. Zdzieszowice) – przed wydłużeniem trasy ' "); $a[14]=array("Kornowac25"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Pogrzebień (gm. Kornowac)", " ' Pogrzebień (gm. Kornowac) ' "); $a[15]=array("Popielow08"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Popielów ", " ' Popielów ' "); $a[16]=array("Raciborz01"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Racibórz ", " ' Racibórz ' "); $a[17]=array("Krapkowice06"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Steblów (gm. Krapkowice) ", " ' Steblów (gm. Krapkowice) ' "); $a[18]=array("Krapkowice11"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Komorniki (gm. Strzeleczki) ", " ' Komorniki (gm. Strzeleczki) ' "); $a[19]=array("WegierskaG03"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Węgierska Górka ", " ' Węgierska Górka ' "); $a[20]=array("LewinBrz53"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Zawadno (gm. Lewin Brzeski) ", " ' Zawadno (gm. Lewin Brzeski)' "); $a[21]=array("Zdzieszowice16"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Zdzieszowice, prom na Odrze", " ' Zdzieszowice, prom na Odrze ' "); $a[22]=array("Zawadzkie03a"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Żędowice (gm. Zawadzkie) ", " ' Żędowice (gm. Zawadzkie) ' "); $a[23]=array("Zawadzkie06a"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Żędowice (gm. Zawadzkie) ", " ' Żędowice (gm. Zawadzkie) ' "); $a[24]=array("Zdzieszowice01"," Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Żyrowa (gm. Zdzieszowice)", " ' Żyrowa (gm. Zdzieszowice)' "); $a[25]=array("Jaworzno07"," Drogowskazy podwójne tras znakowanych (R-3/D)
Jaworzno, droga do Maczek", " ' Jaworzno, droga do Maczek ' "); $a[26]=array("Gliwice170"," Drogowskazy kierujące w bok od trasy znakowanej (R-3/D)
Gliwice, ul. Orlickiego ", " 'Gliwice, ul. Orlickiego ' "); $a[27]=array("Bytom9765","Niewłaściwy dobór znaków
Bytom, Miechowice – na trasie nr 6 strzałki ″białe″ zamiast czerwonych, nieprawidłowy napis ″trasa nr 6″ w bok od trasy (zdjęcie: Roman Badura) ", " ' Bytom, Miechowice – na trasie nr 6 strzałki ″białe″ zamiast czerwonych, nieprawidłowy napis ″trasa nr 6″ w bok od trasy (zdjęcie: Roman Badura) ' "); $a[28]=array("Ujsoly3886"," Niewłaściwy dobór znaków
Ujsoły – jeżeli wjazd, to dlaczego tylko w tym kierunku? (zdjęcie: Henryk Hadasz) ", " ' Ujsoły – jeżeli wjazd, to dlaczego tylko w tym kierunku? (zdjęcie: Henryk Hadasz) ' "); } if ($b == '2aPodstawowe' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących standardowych znaków turystycznych tras rowerowych"; $opis = "Zdjęcia stanowią skromną bazę ilustracyjną uzupełniającą instrukcję znakowania turystycznych tras rowerowych. "; $a[1]=array("111GSwAnny12"," Znaki zwykłe pojedyncze metalowe (R-1/Z)
Na słupku metalowym – Góra Św. Anny ", " 'Na słupku metalowym – Góra Św. Anny ' "); $a[2]=array("111Gliwice59"," Znaki zwykłe pojedyncze metalowe (R-1/Z)
Na słupku drewnianym – Gliwice, Żerniki ", " 'Na słupku drewnianym – Gliwice, Żerniki ' "); $a[3]=array("111Gliwice28"," Znaki zwykłe pojedyncze metalowe (R-1/Z)
Pod znakiem C-13 – Gliwice, Os. Sikornik ", " ' Pod znakiem C-13 – Gliwice, Os. Sikornik' "); $a[4]=array("111Gliwice29"," Znaki zwykłe pojedyncze metalowe (R-1/Z)
Pod znakiem C-13 – Gliwice, Os. Sikornik ", " 'Pod znakiem C-13 – Gliwice, Os. Sikornik ' "); $a[5]=array("111Wysoka02"," Znaki zwykłe pojedyncze malowane (R-1/Zm)
Na pniu buka – Wysoka (gm. Leśnica) ", " 'Na pniu buka – Wysoka (gm. Leśnica) ' "); $a[6]=array("111Czyz01"," Znaki zwykłe pojedyncze malowane (R-1/Zm)
Na pniu sosny (stary wzór) – Czyżowice (gm. Gorzyce)", " 'Na pniu sosny (stary wzór) – Czyżowice (gm. Gorzyce) ' "); $a[7]=array("111Kornowac03"," Znaki zwykłe pojedyncze malowane (R-1/Zm)
Na pniu sosny (nowy wzór) – Kornowac ", " 'Na pniu sosny (nowy wzór) – Kornowac ' "); $a[8]=array("111GSwAnny39"," Znaki zwykłe pojedyncze malowane (R-1/Zm)
Na pniu drzewa liściastego – Góra Św. Anny (gm. Leśnica)", " 'Na pniu drzewa liściastego – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[9]=array("111Katowice4"," Znaki zwykłe pojedyncze malowane (R-1/Zm)
Na pniu brzozy (stary wzór, próba naklejania roweru z folii) – Katowice, Panewniki", " 'Na pniu brzozy (stary wzór, próba naklejania roweru z folii) – Katowice, Panewniki ' "); $a[10]=array("112Wysoka03"," Znaki zwykłe podwójne (R-1/ZD)
Znak typowy malowany – Wysoka (gm. Leśnica) ", " 'Znak typowy malowany – Wysoka (gm. Leśnica) ' "); $a[11]=array("112WPKiW06"," Znaki zwykłe podwójne (R-1/ZD)
Znak nietypowy z ″białym″ paskiem, metalowy – Chorzów, WPKiW ", " 'Znak nietypowy z ″białym″ paskiem, metalowy – Chorzów, WPKiW ' "); $a[12]=array("112WPKiW08"," Znaki zwykłe podwójne (R-1/ZD)
Znak nietypowy z ″białym″ paskiem, malowany – Chorzów, WPKiW ", " ' Znak nietypowy z ″białym″ paskiem, malowany – Chorzów, WPKiW' "); $a[13]=array("112WPKiW17"," Znaki zwykłe podwójne (R-1/ZD)
Pod znakami B-1 i T-22 – Chorzów, WPKiW ", " ' Pod znakami B-1 i T-22 – Chorzów, WPKiW' "); $a[14]=array("113Bierun04"," Znaki zwykłe potrójne (R-1/ZT)
Bieruń, Bieruń Stary ", " ' Bieruń, Bieruń Stary' "); $a[15]=array("113Bierun08"," Znaki zwykłe potrójne (R-1/ZT)
Bieruń, Bieruń Stary ", " ' Bieruń, Bieruń Stary' "); $a[16]=array("114Zawadzkie01"," Znaki zwykłe poczwórne (R-1/ZF)
Znak metalowy na słupie betonowym – Żędowice (gm. Zawadzkie)", " 'Znak metalowy na słupie betonowym – Żędowice (gm. Zawadzkie) ' "); $a[17]=array("114Zawadzkie07"," Znaki zwykłe poczwórne (R-1/ZF)
Znak metalowy na słupie betonowym – Żędowice (gm. Zawadzkie)", " 'Znak metalowy na słupie betonowym – Żędowice (gm. Zawadzkie) ' "); $a[18]=array("114Tychy04"," Znaki zwykłe poczwórne (R-1/ZF)
Pod znakiem C-16-13 – Tychy, Wilkowyje", " ' Pod znakiem C-16-13 – Tychy, Wilkowyje' "); $a[19]=array("114Rybnik03"," Znaki zwykłe poczwórne (R-1/ZF)
Znak malowany – Rybnik, Ochojec", " ' Znak malowany – Rybnik, Ochojec' "); $a[20]=array("121Gliwice62"," Znaki początku (R-1a/P)
Na słupku metalowym – Gliwice, Żerniki", " 'Na słupku metalowym – Gliwice, Żerniki ' "); $a[21]=array("121Zdzieszowice10"," Znaki początku (R-1a/P)
Na słupku drewnianym – Oleszka (gm. Zdzieszowice) ", " 'Na słupku drewnianym – Oleszka (gm. Zdzieszowice) ' "); $a[22]=array("121Zdzieszowice11"," Znaki początku (R-1a/P)
Na słupku drewnianym – Oleszka (gm. Zdzieszowice)", " 'Na słupku drewnianym – Oleszka (gm. Zdzieszowice) ' "); $a[23]=array("121Raszowa33"," Znaki początku (R-1a/P)
Namalowany na słupie betonowym – Raszowa (gm. Leśnica)", " 'Namalowany na słupie betonowym – Raszowa (gm. Leśnica) ' "); $a[24]=array("131Katowice59"," Znaki zakrętu (R-1b/L i R-1b/R)
Na słupku metalowym – Katowice, Os. Witosa", " ' Na słupku metalowym – Katowice, Os. Witosa' "); $a[25]=array("131Kornowac14"," Znaki zakrętu (R-1b/L i R-1b/R)
Na słupku drewnianym – Rzuchów (gm. Kornowac)", " ' Na słupku drewnianym – Rzuchów (gm. Kornowac)' "); $a[26]=array("131Katowice3"," Znaki zakrętu (R-1b/L i R-1b/R)
Namalowany na pniu brzozy (stary wzór, próba naklejania roweru z folii) – Katowice, Panewniki", " 'Namalowany na pniu brzozy (stary wzór, próba naklejania roweru z folii) – Katowice, Panewniki ' "); $a[27]=array("132Gliwice48"," Znaki zakrętu (R-1b/L i R-1b/R)
Znak podwójny na słupku metalowym – Gliwice", " 'Znak podwójny na słupku metalowym – Gliwice' "); $a[28]=array("221WPKiW10"," Kierunkowskazy na wprost (R-3a/KZ)
Pojedynczy, namalowany na pniu drzewa, na rozwidleniu, nad znakiem R-1b/L – Chorzów, WPKiW ", " 'Pojedynczy, namalowany na pniu drzewa, na rozwidleniu, nad znakiem R-1b/L – Chorzów, WPKiW ' "); $a[29]=array("222Zawadzkie02"," Kierunkowskazy na wprost (R-3a/KZ)
Podwójny, na słupie betonowym, na rozwidleniu, nad znakami R-1b/L i R-1b/R – Żędowice (gm. Zawadzkie)", " ' Podwójny, na słupie betonowym, na rozwidleniu, nad znakami R-1b/L i R-1b/R – Żędowice (gm. Zawadzkie)' "); $a[30]=array("231Gliwice151"," Kierunkowskazy w skos (R-3b/KSL i R-3b/KSR)
Na słupku metalowym – Gliwice ", " 'Na słupku metalowym – Gliwice ' "); $a[31]=array("231Krapkowice15"," Kierunkowskazy w skos (R-3b/KSL i R-3b/KSR)
Na słupie betonowym, na rozwidleniu, nad znakiem R-1b/L – Steblów (gm. Krapkowice)", " 'Na słupie betonowym, na rozwidleniu, nad znakiem R-1b/L – Steblów (gm. Krapkowice) ' "); $a[32]=array("231WPKiW12"," Kierunkowskazy w skos (R-3b/KSL i R-3b/KSR)
Na słupie metalowym, na rozwidleniu, znak R-3b/KSR nietypowy z ″białym″ paskiem – Chorzów, WPKiW", " 'Na słupie metalowym, na rozwidleniu, znak R-3b/KSR nietypowy z ″białym″ paskiem – Chorzów, WPKiW ' "); $a[33]=array("241Gliwice005"," Kierunkowskazy z podwójnym zakrętem (R-3b/KPL i R-3b/KPR)
Zjazd z jezdni na ciąg pieszo-rowerowy – Gliwice", " 'Zjazd z jezdni na ciąg pieszo-rowerowy – Gliwice ' "); $a[34]=array("241Gliwice14"," Kierunkowskazy z podwójnym zakrętem (R-3b/KPL i R-3b/KPR)
Przejazd przez skrzyżowanie ze zmianą strony ulicy – Gliwice", " 'Przejazd przez skrzyżowanie ze zmianą strony ulicy – Gliwice ' "); $a[35]=array("241Gliwice148"," Kierunkowskazy z podwójnym zakrętem (R-3b/KPL i R-3b/KPR)
Przejazd przez jezdnię na drugą stronę ulicy – Gliwice", " 'Przejazd przez jezdnię na drugą stronę ulicy – Gliwice ' "); $a[36]=array("252GSwAnny10"," Kierunkowskazy w skos w tył (R-3b/KTL i R-3b/KTR)
Namalowane na pniach drzew – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ", " ' Namalowane na pniach drzew – Góra Św. Anny (gm. Leśnica)' "); $a[37]=array("252GSwAnny11"," Kierunkowskazy w skos w tył (R-3b/KTL i R-3b/KTR)
Namalowane na pniach drzew – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ", " 'Namalowane na pniach drzew – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[38]=array("142Wysoka04"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie dwóch tras rowerowych – Wysoka (gm. Leśnica)", " 'Rozwidlenie dwóch tras rowerowych – Wysoka (gm. Leśnica) ' "); $a[39]=array("142Krapkowice12"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie dwóch tras rowerowych – Steblów (gm. Krapkowice)", " 'Rozwidlenie dwóch tras rowerowych – Steblów (gm. Krapkowice) ' "); $a[40]=array("142WPKiW01"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, róg ZOO", " ' Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, róg ZOO' "); $a[41]=array("142WPKiW04"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, róg ZOO", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, róg ZOO ' "); $a[42]=array("142WPKiW11"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, róg ZOO", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, róg ZOO ' "); $a[43]=array("142WPKiW13"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, Marysin Dwór", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, Marysin Dwór ' "); $a[44]=array("142WPKiW18"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, Marysin Dwór ", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, Marysin Dwór ' "); $a[45]=array("142WPKiW19"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, Marysin Dwór", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Chorzów, WPKiW, Marysin Dwór ' "); $a[46]=array("143GSwAnny08"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Góra Św. Anny (gm. Leśnica)", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[47]=array("143GSwAnny58"," Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach
Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Góra Św. Anny (gm. Leśnica)", " 'Rozwidlenie trzech tras rowerowych – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[48]=array("152Jaworzno06","
Znak zwykły wraz ze znakiem początku trasy – Jaworzno, droga do Maczek", " 'Znak zwykły wraz ze znakiem początku trasy – Jaworzno, droga do Maczek ' "); $a[49]=array("152Jaworzno05","
Znak zakrętu wraz ze znakiem końca trasy – Jaworzno, droga do Maczek", " 'Znak zakrętu wraz ze znakiem końca trasy – Jaworzno, droga do Maczek ' "); $a[50]=array("181GSwAnny13"," Znaki ostrzegawcze – stromy podjazd i stromy zjazd (RTPG i RTPD)
Na słupku metalowym – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ", " 'Na słupku metalowym – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[51]=array("181Czarnocin07"," Znaki ostrzegawcze – stromy podjazd i stromy zjazd (RTPG i RTPD)
Na słupku drewnianym – Czarnocin (gm. Leśnica) ", " ' Na słupku drewnianym – Czarnocin (gm. Leśnica)' "); $a[52]=array("182GSwAnny09"," Znaki ostrzegawcze – stromy podjazd i stromy zjazd (RTPG i RTPD)
Namalowany na pniu drzewa – Góra Św. Anny (gm. Leśnica)", " 'Namalowany na pniu drzewa – Góra Św. Anny (gm. Leśnica) ' "); $a[53]=array("181Gliwice05"," Znaki ostrzegawcze – stromy podjazd i stromy zjazd (RTPG i RTPD)
Namalowany na pniu drzewa – Gliwice, Wilcze Gardło", " ' Namalowany na pniu drzewa – Gliwice, Wilcze Gardło' "); $a[54]=array("183Gliwice06"," Znaki ostrzegawcze – prowadź rower (RPR)
Namalowany na pniu drzewa – Gliwice, Wilcze Gardło ", " 'Namalowany na pniu drzewa – Gliwice, Wilcze Gardło ' "); $a[55]=array("831Chorzow27"," Niewłaściwy dobór znaków
Zamiast znaku R-1b/RN drogowskaz R-3/DRB – Chorzów, Batory", " 'Zamiast znaku R-1b/RN drogowskaz R-3/DRB – Chorzów, Batory ' "); $a[56]=array("842Stodoly35"," Niewłaściwy dobór znaków
Na rozwidleniu zamiast kierunkowskazu R-3a/KZ namalowany znak R-1/Z – Rybnik, Stodoły ", " ' Na rozwidleniu zamiast kierunkowskazu R-3a/KZ namalowany znak R-1/Z – Rybnik, Stodoły ' "); $a[57]=array("811Bytom12"," Znaki źle namalowane
Zacieki z farby – rez. ″Segiet″ (Bytom)", " 'Zacieki z farby – rez. ″Segiet″ (Bytom) ' "); $a[58]=array("811Ryb_BoguszS05"," Znaki źle namalowane
Nieprzygotowana powierzchnia drzewa – Rybnik, Boguszowice", " ' Nieprzygotowana powierzchnia drzewa – Rybnik, Boguszowice' "); $a[59]=array("811Gliwice08"," Znaki źle namalowane
Nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, po poprawieniu nie zamalowany stary znak – Gliwice, Żerniki ", " ' Nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, po poprawieniu nie zamalowany stary znak – Gliwice, Żerniki' "); $a[60]=array("811WPKiW07"," Znaki źle namalowane
Nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwy wymiar paska – Chorzów, WPKiW (przed likwidacją trasy)", " ' Nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwy wymiar paska – Chorzów, WPKiW (przed likwidacją trasy)' "); $a[61]=array("811Tychy31"," Znaki źle namalowane
Niewłaściwy wzór roweru i nie symetrycznie umieszczony pasek – Tychy, Paprocany", " ' Niewłaściwy wzór roweru i nie symetrycznie umieszczony pasek – Tychy, Paprocany' "); $a[62]=array("811Katowice86"," Znaki źle umieszczone
Znak zwykły przed skrzyżowaniem nie określa kierunku dalszej jazdy – Katowice, ul. Wiśniowa (oznakowanie ma być poprawione) ", " ' Znak zwykły przed skrzyżowaniem nie określa kierunku dalszej jazdy – Katowice, ul. Wiśniowa (oznakowanie ma być poprawione) ' "); $a[63]=array("811WPKiW05"," Znaki źle umieszczone
Znak namalowany w płaszczyźnie równoległej do drogi – Chorzów, WPKiW (przed likwidacją trasy)", " ' Znak namalowany w płaszczyźnie równoległej do drogi – Chorzów, WPKiW (przed likwidacją trasy)' "); $a[64]=array("821Gliwice22"," Znaki źle umieszczone
Znak umieszczony za nisko – Zabrze, Maciejów", " ' Znak umieszczony za nisko – Zabrze, Maciejów' "); $a[65]=array("821Tychy01"," Znaki źle umieszczone
Znak umieszczony przy chodniku nie dopuszczonym do ruchu rowerowego – Tychy", " ' Znak umieszczony przy chodniku nie dopuszczonym do ruchu rowerowego – Tychy' "); $a[66]=array("831Gliwice19"," Znaki źle umieszczone
Znak zakrętu umieszczony zbyt późno za zakrętem – Gliwice, Sośnica ", " 'Znak zakrętu umieszczony zbyt późno za zakrętem – Gliwice, Sośnica ' "); } if ($b == '2cTablice' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących standardowych tablic informacyjnych turystycznych tras rowerowych"; $opis = "Zdjęcia stanowią skromną bazę ilustracyjną uzupełniającą instrukcję znakowania turystycznych tras rowerowych."; $a[1]=array("WPKiW15"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Chorzów, WPKiW ", " ' Chorzów, WPKiW' "); $a[2]=array("Gliwice02d"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Gliwice, pl. Grunwaldzki – przy alejce obok skrzyżowania ", " 'Gliwice, pl. Grunwaldzki – przy alejce obok skrzyżowania ' "); $a[3]=array("Gliwice03d"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Gliwice, pl. Grunwaldzki – przy alejce obok skrzyżowania ", " ' Gliwice, pl. Grunwaldzki – przy alejce obok skrzyżowania ' "); $a[4]=array("Gliwice18d"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Gliwice, dworzec PKP i Szobiszowice – zbyt wysoko powieszone ", " ' Gliwice, dworzec PKP i Szobiszowice – zbyt wysoko powieszone ' "); $a[5]=array("Gliwice12d"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Gliwice, dworzec PKP i Szobiszowice – zbyt wysoko powieszone ", " 'Gliwice, dworzec PKP i Szobiszowice – zbyt wysoko powieszone ' "); $a[6]=array("GSwAnny07"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Góra Św. Anny (gm. Leśnica) – Rynek i obok muzeum ", " ' Góra Św. Anny (gm. Leśnica) – Rynek i obok muzeum ' "); $a[7]=array("GSwAnny37"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Góra Św. Anny (gm. Leśnica) – Rynek i obok muzeum", " ' Góra Św. Anny (gm. Leśnica) – Rynek i obok muzeum ' "); $a[8]=array("Jemielnica02"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Jemielnica ", " ' Jemielnica' "); $a[9]=array("Nikiszowiec15"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Katowice, Nikiszowiec – obok ciągu pieszo-rowerowego ", " ' Katowice, Nikiszowiec – obok ciągu pieszo-rowerowego ' "); $a[10]=array("Zawadzkie43"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kąty (gm. Zawadzkie) – stara tablica przed remontem oznakowania ", " ' Kąty (gm. Zawadzkie) – stara tablica przed remontem oznakowania ' "); $a[11]=array("Kobior12"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kobiór – przy alejce obok skrzyżowania ", " 'Kobiór – przy alejce obok skrzyżowania ' "); $a[12]=array("Kobior14"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kobiór – przy alejce obok skrzyżowania", " ' Kobiór – przy alejce obok skrzyżowania ' "); $a[13]=array("Kobior18"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Kobiór – przy alejce obok skrzyżowania", " 'Kobiór – przy alejce obok skrzyżowania ' "); $a[14]=array("Krapkowice08"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Komorniki (gm. Strzeleczki)", " 'Komorniki (gm. Strzeleczki) ' "); $a[15]=array("Lesnica25"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Leśnica – na Rynku ", " ' Leśnica – na Rynku' "); $a[16]=array("Plock95"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Płock ", " ' Płock ' "); $a[17]=array("Kornowac67"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Pogrzebień (gm. Kornowac) – obok chodnika", " ' Pogrzebień (gm. Kornowac) – obok chodnika' "); $a[18]=array("Popielow09"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Popielów – obok skrzyżowania, za innymi tablicami przy chodniku", " ' Popielów – obok skrzyżowania, za innymi tablicami przy chodniku ' "); $a[19]=array("Raszowa31"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Raszowa (gm. Leśnica) – obok przystanku PKP ", " 'Raszowa (gm. Leśnica) – obok przystanku PKP ' "); $a[20]=array("Rybnik01"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Rybnik", " ' Rybnik ' "); $a[21]=array("Rybnik02"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Rybnik", " 'Rybnik ' "); $a[22]=array("Stodoly26"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Rybnik", " ' Rybnik ' "); $a[23]=array("Stodoly24"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Rybnik, Stodoły – informacja o Szlaku im. Jana Pawła II ", " ' Rybnik, Stodoły – informacja o Szlaku im. Jana Pawła II ' "); $a[24]=array("Kornowac15"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Rzuchów (gm. Kornowac) – przy bocznej drodze", " ' Rzuchów (gm. Kornowac) – przy bocznej drodze ' "); $a[25]=array("Zrebice10"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Zrębice (gm. Janów)", " ' Zrębice (gm. Janów) ' "); $a[26]=array("Zdzieszowice02"," Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)
Żyrowa (gm. Zdzieszowice)", " ' Żyrowa (gm. Zdzieszowice)' "); $a[27]=array("plock97"," Tablice informacyjne o drogach dla rowerów
Płock ", " ' Płock' "); $a[28]=array("Popielow03"," Tablice dydaktyczne z mapami tras rowerowych
Popielów, wzdłuż trasy rowerowej nr 107 ", " ' Popielów, wzdłuż trasy rowerowej nr 107 ' "); $a[29]=array("Popielow14"," Tablice dydaktyczne z mapami tras rowerowych
Popielów, wzdłuż trasy rowerowej nr 107 ", " ' Popielów, wzdłuż trasy rowerowej nr 107 ' "); $a[30]=array("Popielow17"," Tablice dydaktyczne z mapami tras rowerowych
Popielów, wzdłuż trasy rowerowej nr 107 ", " 'Popielów, wzdłuż trasy rowerowej nr 107 ' "); $a[31]=array("Katowice52"," Tablice informacyjne porządkowe
Katowice, Os. Witosa – droga wewnętrzna Lasów Państwowych ", " ' Katowice, Os. Witosa – droga wewnętrzna Lasów Państwowych ' "); $a[32]=array("Bierun48"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Bieruń, Bieruń Stary – na skrzyżowaniu pod znakami, które nie dopuszczają ruchu rowerowego (B-1)", " 'Bieruń, Bieruń Stary – na skrzyżowaniu pod znakami, które nie dopuszczają ruchu rowerowego (B-1) ' "); $a[33]=array("Bierun49"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Bieruń, Bieruń Stary – na skrzyżowaniu pod znakami, które przepisy nie dopuszczają umieszczania znaków (pod A-7)", " 'Bieruń, Bieruń Stary – na skrzyżowaniu pod znakami, które przepisy nie dopuszczają umieszczania znaków (pod A-7) ' "); $a[34]=array("Czeladz01"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Czeladź – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały wytyczone i oznakowane niezgodnie ze standardami ", " 'Czeladź – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały wytyczone i oznakowane niezgodnie ze standardami' "); $a[35]=array("Czeladz05"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Czeladź – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały wytyczone i oznakowane niezgodnie ze standardami", " 'Czeladź – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały wytyczone i oznakowane niezgodnie ze standardami ' "); $a[36]=array("Czeladz06"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Czeladź – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały wytyczone i oznakowane niezgodnie ze standardami", " 'Czeladź – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały wytyczone i oznakowane niezgodnie ze standardami ' "); $a[37]=array("DG14"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami", " ' Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami' "); $a[38]=array("DG15"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami", " ' Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami' "); $a[39]=array("DG16"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami", " 'Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna i ładna szata graficzna, ale trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami ' "); $a[40]=array("DG_Zielona35"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna, ale brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami)", " ' Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna, ale brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami)' "); $a[41]=array("DG_Zielona36"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna, ale brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami)", " 'Dąbrowa Górnicza – bogata treść merytoryczna, ale brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami)' "); $a[42]=array("Gliwice05d"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Gliwice, Os. Gwardii Ludowej – zamiast tablicy ze schematem tras rowerowych tablica o fundatorach trasy, pod nią znak w niewłaściwym kolorze", " ' Gliwice, Os. Gwardii Ludowej – zamiast tablicy ze schematem tras rowerowych tablica o fundatorach trasy, pod nią znak w niewłaściwym kolorze' "); $a[43]=array("Lubliniec01"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Lubliniec – trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami (przypadkowe kolory – inne na mapie, a inne w terenie) – obecnie w przebudowie z dostosowaniem do standardów", " 'Lubliniec – trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami (przypadkowe kolory – inne na mapie, a inne w terenie) – obecnie w przebudowie z dostosowaniem do standardów ' "); $a[44]=array("Lubliniec02"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Lubliniec – trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami (przypadkowe kolory – inne na mapie, a inne w terenie) – obecnie w przebudowie z dostosowaniem do standardów", " ' Lubliniec – trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami (przypadkowe kolory – inne na mapie, a inne w terenie) – obecnie w przebudowie z dostosowaniem do standardów ' "); $a[45]=array("Milowka"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Milówka – brak legendy mapy(trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ", " ' Milówka – brak legendy mapy(trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ' "); $a[46]=array("RudaSl37"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Ruda Śląska – brak legendy mapy, fatalna jakość wykonania (trasa została oznakowana niezgodnie ze standardami i zanikła)", " ' Ruda Śląska – brak legendy mapy, fatalna jakość wykonania (trasa została oznakowana niezgodnie ze standardami i zanikła) ' "); $a[47]=array("Rycerka1"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Rycerka (gm. Rajcza) – brak legendy mapy, fatalna jakość wykonania (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami)", " ' Rycerka (gm. Rajcza) – brak legendy mapy, fatalna jakość wykonania (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ' "); $a[48]=array("Rycerka2"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Rycerka (gm. Rajcza) – brak legendy mapy, fatalna jakość wykonania (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ", " 'Rycerka (gm. Rajcza) – brak legendy mapy, fatalna jakość wykonania (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ' "); $a[49]=array("LewinBrz01"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Skorogoszcz (gm. Lewin Brzeski) – przerost formy nad skąpą treścią, trasy zostały wytyczone niezgodnie ze standardami (kilka pętelek)", " ' Skorogoszcz (gm. Lewin Brzeski) – przerost formy nad skąpą treścią, trasy zostały wytyczone niezgodnie ze standardami (kilka pętelek)' "); $a[50]=array("Slawkow50"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Sławków – brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ", " ' Sławków – brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ' "); $a[51]=array("Tychy02"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Tychy – trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami, na chodnikach nie dopuszczonych do ruchu rowerowego i przejściach dla pieszych (tablice pozostawiono po przebudowie sieci tras na zupełnie inne!)", " ' Tychy – trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami ' "); $a[52]=array("Ujsoly"," Tablice dotyczące tras niestandardowych
Ujsoły – brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami)", " ' Ujsoły – brak legendy mapy (trasy zostały oznakowane niezgodnie ze standardami) ' "); } if ($b == '3Niestandardowe' ) { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących niestandardowych znaków turystycznych tras rowerowych"; $opis = "Przyczyny nie zachowania standardów mogą być różne. Często jest to tylko wybiórcze stosowanie niektórych rozwiązań standardowych, ograniczające się do wykonanie wszystkich tras w jednym kolorze – zazwyczaj czarnym – lub znakowanie tras bocznych w kolorze trasy głównej. Niekiedy znaki ustawiane są prawidłowo, ale znacznie rzadziej niż to przewiduje oznakowanie standardowe lub – dla fałszywej oszczędności – w zupełnie przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania. Równie często jest to wstawianie na znakach logo trasy w miejsce przepisowego roweru lub paska. Spotyka się także zupełnie odmienne systemy znakowania, czasem zupełnie nieprzemyślane. Takim odmiennym sposobem znakowania – stosunkowo sprawnym – jest system ″jurajski″, najbardziej rozpowszechniony w rejonie Częstochowy, Olkusza i Chrzanowa, oparty na dawnym systemie PTTK-owskim, zarzuconym kilkanaście lat temu na rzecz obecnych standardów. "; $a[1]=array("RowJurZR","Dawny system PTTK-owski (możliwość dostosowania do obecnych standardów)

Znak zwykły (głowa rowerzysty od strony drogi)", " 'Znak zwykły (głowa rowerzysty od strony drogi) ' "); $a[2]=array("RowJuraR","Dawny system PTTK-owski (możliwość dostosowania do obecnych standardów)

Znak zakrętu", " 'Znak zakrętu ' "); $a[3]=array("Alwernia66","Dawny system PTTK-owski (możliwość dostosowania do obecnych standardów)

Alwernia – drogowskaz", " 'Alwernia – drogowskaz ' "); $a[4]=array("Gliwice04","Znaki nietypowe ″miejskie″ (brak odpowiednika w przepisach)

Gliwice – gliwicka wersja oznakowania miejskich tras rowerowych", " ' Gliwice – gliwicka wersja oznakowania miejskich tras rowerowych ' "); $a[5]=array("Tychy05b","Nieprawidłowy przebieg trasy

Tychy, Wilkowyje – trasa poprowadzona alejką ze schodami podczas gdy równolegle biegnie boczna ulica (oczywiście bez schodów) ", " 'Tychy, Wilkowyje – trasa poprowadzona alejką ze schodami podczas gdy równolegle biegnie boczna ulica (oczywiście bez schodów) ' "); $a[6]=array("Bytom10","Nieprawidłowe kolory tras

Bytom, rez. ″Segiet″ – tablica – kolor trasy niebieskiej niezgodny z trasą nr 20 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych", " ' Bytom, rez. ″Segiet″ – tablica – kolor trasy niebieskiej niezgodny z trasą nr 20 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych ' "); $a[7]=array("Czeladz12","Nieprawidłowe kolory tras

Czeladź – kolor trasy żółtej niezgodny z Śląską Siecią Tras Rowerowych, ponad to odgałęzienie trasy w tym samym kolorze", " ' Czeladź – kolor trasy żółtej niezgodny z Śląską Siecią Tras Rowerowych, ponad to odgałęzienie trasy w tym samym kolorze' "); $a[8]=array("Czeladz16","Nieprawidłowe kolory tras

Czeladź – kolor trasy żółtej niezgodny z Śląską Siecią Tras Rowerowych, ponad to odgałęzienie trasy w tym samym kolorze", " 'Czeladź – kolor trasy żółtej niezgodny z Śląską Siecią Tras Rowerowych, ponad to odgałęzienie trasy w tym samym kolorze' "); $a[9]=array("Raszowa01","Nieprawidłowe kolory tras

Raszowa (gm. Leśnica) – drogowskaz i znak – nieprawidłowe rozwidlenie (znaki zdemontowane w trakcie przebudowy oznakowania) ", " ' Raszowa (gm. Leśnica) – drogowskaz i znak – nieprawidłowe rozwidlenie (znaki zdemontowane w trakcie przebudowy oznakowania)' "); $a[10]=array("Raszowa02","Nieprawidłowe kolory tras

Raszowa (gm. Leśnica) – drogowskaz i znak – nieprawidłowe rozwidlenie (znaki zdemontowane w trakcie przebudowy oznakowania)", " 'Raszowa (gm. Leśnica) – drogowskaz i znak – nieprawidłowe rozwidlenie (znaki zdemontowane w trakcie przebudowy oznakowania)' "); $a[11]=array("Zabrze04","Nieprawidłowe kolory tras

Zabrze – kolor trasy niebieskiej niezgodny z trasą nr 3 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych ", " ' Zabrze – kolor trasy niebieskiej niezgodny z trasą nr 3 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych ' "); $a[12]=array("Bytom07","Nieprawidłowe wzory znaków

Bytom, rez. ″Segiet″ – drogowskazy – nieprawidłowy kształt i wzór roweru ", " ' Bytom, rez. ″Segiet″ – drogowskazy – nieprawidłowy kształt i wzór roweru ' "); $a[13]=array("Bytom08","Nieprawidłowe wzory znaków

Bytom, rez. ″Segiet″ – drogowskazy – nieprawidłowy kształt i wzór roweru ", " ' Bytom, rez. ″Segiet″ – drogowskazy – nieprawidłowy kształt i wzór roweru ' "); $a[14]=array("DG_Pogoria02","Nieprawidłowe wzory znaków

Dąbrowa Górnicza, Pogoria – drogowskazy – nieprawidłowy kształt znaków i niewłaściwie umiejscowiony wzór roweru (nieaktualny)", " 'Dąbrowa Górnicza, Pogoria – drogowskazy – nieprawidłowy kształt znaków i niewłaściwie umiejscowiony wzór roweru (nieaktualny) ' "); $a[15]=array("DG_Pogoria06","Nieprawidłowe wzory znaków

Dąbrowa Górnicza, Pogoria – drogowskazy – nieprawidłowy kształt znaków i niewłaściwie umiejscowiony wzór roweru (nieaktualny)", " 'Dąbrowa Górnicza, Pogoria – drogowskazy – nieprawidłowy kształt znaków i niewłaściwie umiejscowiony wzór roweru (nieaktualny) ' "); $a[16]=array("DG_Zielona39","Nieprawidłowe wzory znaków

Dąbrowa Górnicza, Zielona –nieprawidłowy wzór roweru (brak informacji skąd się to coś w ogóle wzięło)", " 'Dąbrowa Górnicza, Zielona –nieprawidłowy wzór roweru (brak informacji skąd się to coś w ogóle wzięło)' "); $a[17]=array("DG_Zielona40","Nieprawidłowe wzory znaków

Dąbrowa Górnicza, Zielona –nieprawidłowy wzór roweru (brak informacji skąd się to coś w ogóle wzięło)", " 'Dąbrowa Górnicza, Zielona –nieprawidłowy wzór roweru (brak informacji skąd się to coś w ogóle wzięło)' "); $a[18]=array("Gliwice59","Nieprawidłowe wzory znaków

Gliwice – nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska) – obecnie znak usunięty ", " ' Gliwice – nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska) – obecnie znak usunięty ' "); $a[19]=array("Gliwice04","Nieprawidłowe wzory znaków

Gliwice, Sośnica – nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska) ", " ' Gliwice, Sośnica – nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska) ' "); $a[20]=array("Gliwice43b","Nieprawidłowe wzory znaków

Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki ", " 'Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki' "); $a[21]=array("Gliwice44a","Nieprawidłowe wzory znaków

Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki ", " ' Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki ' "); $a[22]=array("Gliwice08","Nieprawidłowe wzory znaków

Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki ", " ' Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki ' "); $a[23]=array("Gliwice09b","Nieprawidłowe wzory znaków

Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki ", " ' Gliwice, Żerniki – nie przygotowane podłoże znaku, niewłaściwe wymiary i niewłaściwa ″przezroczysta″ farba, – po poprawieniu nie zamalowane stare znaki' "); $a[24]=array("Lubliniec04","Nieprawidłowe wzory znaków

Lubliniec –nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska), ponadto zamiast znaku malowanego znak przyczepiony do pnia", " ' Lubliniec –nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska), ponadto zamiast znaku malowanego znak przyczepiony do pnia' "); $a[25]=array("Lubliniec05","Nieprawidłowe wzory znaków

Lubliniec –nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska), ponadto zamiast znaku malowanego znak przyczepiony do pnia", " 'Lubliniec –nieprawidłowy wzór znaku (strzałka zamiast paska), ponadto zamiast znaku malowanego znak przyczepiony do pnia' "); $a[26]=array("LublZnak","Nieprawidłowe wzory znaków

Lubliniec –projektowany znak niezgodny ze standardowym znakiem R-1 (z dokumentacji przetargowej) ", " ' Lubliniec –projektowany znak niezgodny ze standardowym znakiem R-1 (z dokumentacji przetargowej) ' "); $a[27]=array("LublDrog","Nieprawidłowe wzory znaków

Lubliniec –projektowany drogowskaz niezgodny ze standardowym znakiem R-3, brak kilometrażu i niewłaściwie usytuowany numer trasy(z dokumentacji przetargowej) ", " ' Lubliniec –projektowany drogowskaz niezgodny ze standardowym znakiem R-3, brak kilometrażu i niewłaściwie usytuowany numer trasy(z dokumentacji przetargowej) ' "); $a[28]=array("Pilka20","Nieprawidłowe wzory znaków

Piłka (gm. Koszęcin) – znak złej jakości przybity do drzewa (trasa oznakowana przez ″Agrotur″ w Krupskim Młynie, obecnie w zaniku)", " ' Piłka (gm. Koszęcin) – znak złej jakości przybity do drzewa (trasa oznakowana przez ″Agrotur″ w Krupskim Młynie, obecnie w zaniku) ' "); $a[29]=array("Rybnik01a","Nieprawidłowe wzory znaków

Rybnik –zamiast drogowskazów tras rowerowy wykonano drogowskazy dopuszczające ruch rowerowy na szlakach pieszych! (a okoliczne szlaki piesze są zupełnie zaniedbane)", " 'Rybnik –zamiast drogowskazów tras rowerowy wykonano drogowskazy dopuszczające ruch rowerowy na szlakach pieszych! (a okoliczne szlaki piesze są zupełnie zaniedbane)' "); $a[30]=array("Stodoly32","Nieprawidłowe wzory znaków

Rybnik –zamiast drogowskazów tras rowerowy wykonano drogowskazy dopuszczające ruch rowerowy na szlakach pieszych! (a okoliczne szlaki piesze są zupełnie zaniedbane)", " 'Rybnik –zamiast drogowskazów tras rowerowy wykonano drogowskazy dopuszczające ruch rowerowy na szlakach pieszych! (a okoliczne szlaki piesze są zupełnie zaniedbane)' "); $a[31]=array("Stodoly33","Nieprawidłowe wzory znaków

Rybnik –zamiast drogowskazów tras rowerowy wykonano drogowskazy dopuszczające ruch rowerowy na szlakach pieszych! (a okoliczne szlaki piesze są zupełnie zaniedbane)", " 'Rybnik –zamiast drogowskazów tras rowerowy wykonano drogowskazy dopuszczające ruch rowerowy na szlakach pieszych! (a okoliczne szlaki piesze są zupełnie zaniedbane)' "); $a[32]=array("Ujsoly01","Nieprawidłowe wzory znaków

Ujsoły – jeżeli wjazd, to dlaczego tylko w tym kierunku? (zdjęcie: Henryk Hadasz) ", " ' Ujsoły – jeżeli wjazd, to dlaczego tylko w tym kierunku? (zdjęcie: Henryk Hadasz) ' "); $a[33]=array("Zabrze04","Nieprawidłowe wzory znaków

Zabrze – nieprawidłowy wzór roweru", " ' Zabrze – nieprawidłowy wzór roweru' "); $a[34]=array("Zabrze16","Nieprawidłowe wzory znaków

Zabrze – tablice nie wymienione na nowe", " ' Zabrze – tablice nie wymienione na nowe ' "); $a[35]=array("Bierun07","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Bieruń, Stary Bieruń – znak tzw. Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem)", " 'Bieruń, Stary Bieruń – znak tzw. Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem)' "); $a[36]=array("Bierun08a","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Bieruń, Stary Bieruń – znak tzw. Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem) ", " 'Bieruń, Stary Bieruń – znak tzw. Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem)' "); $a[37]=array("Bierun03","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Bieruń, Stary Bieruń – drogowskaz ", " ' Bieruń, Stary Bieruń – drogowskaz ' "); $a[38]=array("Bierun05","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Bieruń, Stary Bieruń – drogowskaz i znak – nieprawidłowe rozwidlenie ", " ' Bieruń, Stary Bieruń – drogowskaz i znak – nieprawidłowe rozwidlenie ' "); $a[39]=array("Ustron02","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Ustroń – m.in. znaki niebieskie Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem)", " 'Ustroń – m.in. znaki niebieskie Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem) ' "); $a[40]=array("Ustron09","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Ustroń – m.in. znaki niebieskie Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem)", " 'Ustroń – m.in. znaki niebieskie Wiślanej Trasy Rowerowej (logo powinno być odrębnie pod znakiem)' "); $a[41]=array("Ustron14","Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

Ustroń – drogowskazy Wiślanej Trasy Rowerowej (brak symbolu roweru, logo powinno być na drugim polu za strzałką) ", " ' Ustroń – drogowskazy Wiślanej Trasy Rowerowej (brak symbolu roweru, logo powinno być na drugim polu za strzałką) ' "); $a[42]=array("Pszczyna03","Logo trasy na znakach w miejsce numeru trasy międzynarodowej (mutacja znaków R-2)

Pszczyna – znak trasy Greenways (logo powinno być odrębnie pod znakiem)", " 'Pszczyna – znak trasy Greenways (logo powinno być odrębnie pod znakiem) ' "); $a[43]=array("Ustron02","Logo trasy na znakach w miejsce numeru trasy międzynarodowej (mutacja znaków R-2)

Ustroń – m.in. znaki zielone trasy Greenways (logo powinno być odrębnie pod znakiem)", " 'Ustroń – m.in. znaki zielone trasy Greenways (logo powinno być odrębnie pod znakiem) ' "); $a[44]=array("Ustron09","Logo trasy na znakach w miejsce numeru trasy międzynarodowej (mutacja znaków R-2)

Ustroń – m.in. znaki zielone trasy Greenways (logo powinno być odrębnie pod znakiem)", " 'Ustroń – m.in. znaki zielone trasy Greenways (logo powinno być odrębnie pod znakiem)' "); $a[45]=array("Ustron12","Logo trasy na znakach w miejsce numeru trasy międzynarodowej (mutacja znaków R-2)

Ustroń – m.in. zielone drogowskazy trasy Greenways ", " ' Ustroń – m.in. zielone drogowskazy trasy Greenways ' "); $a[46]=array("DabrowaG12","Logo trasy na znakach R-1

Dąbrowa Górnicza – logo na znaku (powinno być odrębnie pod znakiem) ", " 'Dąbrowa Górnicza – logo na znaku (powinno być odrębnie pod znakiem) ' "); $a[47]=array("Siewierz09","Logo trasy na znakach R-1

Siewierz – logo na znaku (powinno być odrębnie pod znakiem) ", " ' Siewierz – logo na znaku (powinno być odrębnie pod znakiem) ' "); $a[48]=array("Czeladz09a","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ", " 'Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ' "); $a[49]=array("Czeladz51","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ", " 'Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ' "); $a[50]=array("Czeladz55","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ", " 'Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ' "); $a[51]=array("Czeladz23","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ", " 'Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione w przypadkowych miejscach w obrębie skrzyżowania, niektóre na skrzyżowaniach z zamiarem ″zastąpienia″ drogowskazów. ' "); $a[52]=array("Czeladz08","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – ewidentny brak drogowskazów ", " ' Czeladź – ewidentny brak drogowskazów ' "); $a[53]=array("Czeladz35a","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku. ", " 'Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku. ' "); $a[54]=array("Czeladz31","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku. ", " ' Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku.' "); $a[55]=array("Czeladz20","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku. ", " ' Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku.' "); $a[56]=array("Czeladz44","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku. ", " ' Czeladź – znaki oszczędnościowo umiejscowione dla obu kierunków na jednym słupku.' "); $a[57]=array("Czeladz43","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki dublowane (w jakim celu?) ", " 'Czeladź – znaki dublowane (w jakim celu?) ' "); $a[58]=array("Czeladz56","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znaki nieprawidłowo usytuowane pod znakiem D-6b", " ' Czeladź – znaki nieprawidłowo usytuowane pod znakiem D-6b ' "); $a[59]=array("Czeladz32a","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Czeladź – znak przy chodniku nie dopuszczonym do ruchu rowerowego", " ' Czeladź – znak przy chodniku nie dopuszczonym do ruchu rowerowego ' "); $a[60]=array("DabrowaG10","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Dąbrowa Górnicza – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi ", " ' Dąbrowa Górnicza – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi ' "); $a[61]=array("DabrowaG11","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Dąbrowa Górnicza – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi", " ' Dąbrowa Górnicza – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi ' "); $a[62]=array("Gliwice59","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Gliwice – nieprawidłowe usytuowanie znaku (nad C-16-13) ", " ' Gliwice – nieprawidłowe usytuowanie znaku (nad C-16-13) ' "); $a[63]=array("Gliwice04","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Gliwice, Sośnica – nieprawidłowe usytuowanie znaków (nad C-16-13)", " ' Gliwice, Sośnica – nieprawidłowe usytuowanie znaków (nad C-16-13) ' "); $a[64]=array("Gliwice10","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Gliwice, Sośnica – nieprawidłowe usytuowanie znaków (nad C-16-13)", " ' Gliwice, Sośnica – nieprawidłowe usytuowanie znaków (nad C-16-13)' "); $a[65]=array("Siewierz11","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Siewierz – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi lub tyłem do drogi?", " 'Siewierz – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi lub tyłem do drogi? ' "); $a[66]=array("Siewierz10","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Siewierz – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi lub tyłem do drogi?", " 'Siewierz – znak w płaszczyźnie równoległej do drogi lub tyłem do drogi? ' "); $a[67]=array("Tychy02a","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Tychy – znaki zwykłe R-1/Z nieprawidłowo usytuowane przed skrzyżowaniem zamiast znaków R-3a/KZ, znaki R-1b użyte nieprawidłowo zamiast drogowskazów R-3 (pytanie na inteligencję: którą trasą przyjechał fotograf?)", " ' Tychy – znaki zwykłe R-1/Z nieprawidłowo usytuowane przed skrzyżowaniem zamiast znaków R-3a/KZ, znaki R-1b użyte nieprawidłowo zamiast drogowskazów R-3 (pytanie na inteligencję: którą trasą przyjechał fotograf?) ' "); $a[68]=array("Tychy24","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Tychy, Paprocany – nieprawidłowe usytuowanie znaków (pod A-7 i C-2) ", " ' Tychy, Paprocany – nieprawidłowe usytuowanie znaków (pod A-7 i C-2) ' "); $a[69]=array("Tychy26","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Tychy, Paprocany – nieprawidłowe usytuowanie znaków (pod A-7 i C-2) ", " ' Tychy, Paprocany – nieprawidłowe usytuowanie znaków (pod A-7 i C-2) ' "); $a[70]=array("Tychy07","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Tychy, Paprocany – znak ″uwaga na zwężenie″ nie usunięty po przebudowie kładki", " 'Tychy, Paprocany – znak ″uwaga na zwężenie″ nie usunięty po przebudowie kładki' "); $a[71]=array("Tychy11","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Tychy, Paprocany – znak ″uwaga na zwężenie″ nie usunięty po przebudowie kładki", " 'Tychy, Paprocany – znak ″uwaga na zwężenie″ nie usunięty po przebudowie kładki' "); $a[72]=array("Ustron01","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Ustroń – znaki za daleko od skrzyżowania ", " ' Ustroń – znaki za daleko od skrzyżowania ' "); $a[73]=array("Ustron03","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Ustroń – znaki za daleko od skrzyżowania ", " 'Ustroń – znaki za daleko od skrzyżowania ' "); $a[74]=array("Zabrze05","Nieprawidłowe usytuowanie znaków

Zabrze – znak zwykły przed skrzyżowaniem ", " ' Zabrze – znak zwykły przed skrzyżowaniem ' "); $a[75]=array("DebKasz0","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Dębnica Kaszubska (zdjęcia z Internetu) ", " ' Dębnica Kaszubska (zdjęcia z Internetu) ' "); $a[76]=array("DebKasz1","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Dębnica Kaszubska (zdjęcia z Internetu)", " ' Dębnica Kaszubska (zdjęcia z Internetu) ' "); $a[77]=array("DebKasz2","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Dębnica Kaszubska (zdjęcia z Internetu) ", " ' Dębnica Kaszubska (zdjęcia z Internetu) ' "); $a[78]=array("Gieraltowice17","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Gierałtowice", " ' Gierałtowice ' "); $a[79]=array("Gieraltowice16","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Gierałtowice ", " ' Gierałtowice ' "); $a[80]=array("ZnakKolbudy","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Kolbudy (zdjęcie z Internetu)", " 'Kolbudy (zdjęcie z Internetu) ' "); $a[81]=array("Miasteczko05","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Miasteczko Śląskie, Żyglin ", " 'Miasteczko Śląskie, Żyglin ' "); $a[82]=array("Miasteczko06","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Miasteczko Śląskie, Żyglin ", " ' Miasteczko Śląskie, Żyglin' "); $a[83]=array("Miasteczko08","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Miasteczko Śląskie, Żyglin ", " ' Miasteczko Śląskie, Żyglin ' "); $a[84]=array("Mechnica17","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ", " ' Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ' "); $a[85]=array("Mechnica18","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków", " ' Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ' "); $a[86]=array("Mechnica20","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ", " ' Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ' "); $a[87]=array("Mechnica21","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ", " ' Mechnice (gm. Reńska Wieś) – drogowskazy bez znaków ' "); $a[88]=array("Olesnica02","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Oleśnica – drogowskazy bez znaków ", " ' Oleśnica – drogowskazy bez znaków ' "); $a[89]=array("Olesnica03","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Oleśnica – drogowskazy bez znaków", " 'Oleśnica – drogowskazy bez znaków ' "); $a[90]=array("RudaSl38","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Ruda Śląska", " ' Ruda Śląska ' "); $a[91]=array("SzklarskaPor","Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

Szklarska Poręba (zdjęcie z Internetu) ", " ' Szklarska Poręba (zdjęcie z Internetu)' "); } print ("

". $tytul ."

"); print ("
". $opis .""); print ("

Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski

"); print ("Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć w powiększeniu.

"); for ( $i=1; $i<=$s; $i++) { if ($b == '1aDrogowePionowe') { if ($i == 1) { print "

Rozwiązania prawidłoweDrogi dla rowerów (znaki C-13 i C-13a)

"; } if ($i == 14) { print "

Ciągi pieszo-rowerowe (kombinacje znaków C-13 i C-16, znaki C-13a)

"; } if ($i == 29) { print "

Chodnik dopuszczony do ruchu rowerowego (kombinacja znaków C-16 i T-22)

"; } if ($i == 31) { print "

Przejazdy dla rowerzystów (znaki A-24, D-6a i D-6b)

"; } if ($i == 37) { print "

Dopuszczony ruch rowerów w obu kierunkach (znaki D-1, B-2 i T-22)

"; } if ($i == 40) { print "

Dopuszczony ruch rowerów (znaki B-1 i T-22)

"; } if ($i == 41) { print "

Zakaz jazdy rowerem (znaki C-9)

"; } if ($i == 42) { print "

Brak przejazdu – prowadzenie roweru

"; } if ($i == 43) { print "

Inne znaki

"; } if ($i == 44) { print "

Rozwiązania nieprawidłowe

Brak ciągłości drogi dla rowerów lub ciągu pieszo-rowerowego

"; } if ($i == 58) { print "

Brak ciągłości drogi dla rowerów lub ciągu pieszo-rowerowego

"; } } if ($b == '1bDrogowePoziome') { if ($i == 1) { print "

Rozwiązania prawidłowe

Ciągi pieszo-rowerowe (znaki P-1, P-2, P-10 i P-23)

"; } if ($i == 10) { print "

Przejazdy dla rowerzystów (znaki P-11)

"; } if ($i == 30) { print "(

Rozwiązania nieprawidłowe

Brak łuków poziomych

"; } if ($i == 31) { print "

Brak przejazdu dla rowerzystów (brak znaków P-11)

"; } } if ($b == '1cSygnalizatory') { if ($i == 1) { print "

Rozwiązania poprawne

"; } if ($i == 8) { print "

Rozwiązania nieprawidłowe

Katowice, droga rozprowadzająca przy autostradzie A4 – typowe pomieszanie z poplątaniem: nowa sygnalizacja świetlna dla rowerzystów z przyciskami (wkrótce podmieniona na sygnalizację dla pieszych), brak znaków poziomych oraz znaki pionowe informujące o istnieniu przejścia i przejazdu


"; } if ($i == 11) { print "

Zaniechanie wykonania przejazdu dla rowerzystów

"; } } if ($b == 'Zagranica' ) { if ($i == 1) { print "

Drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe

"; } if ($i == 14) { print "

Ulice dopuszczone do ruchu rowerowego

"; } if ($i == 20) { print "

Oznakowanie tras rowerowych

"; } } if ($b == '2bDrogowskazy' ) { if ($i == 1) { print "

Oznakowanie prawidłowe

Drogowskazy tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)

"; } if ($i == 25) { print "

Drogowskazy podwójne tras znakowanych (R-3/D)

"; } if ($i == 26) { print "

Drogowskazy kierujące w bok od trasy znakowanej (R-3/D)

"; } if ($i == 27) { print "

Oznakowanie nieprawidłowe

Niewłaściwy dobór znaków

"; } } if ($b == '2aPodstawowe' ) { if ($i == 1){ print "

Oznakowanie prawidłowe

Znaki zwykłe pojedyncze metalowe (R-1/Z)

"; } if ($i == 5){ print "

Znaki zwykłe pojedyncze malowane (R-1/Zm)

"; } if ($i == 10){ print "

Znaki zwykłe podwójne (R-1/ZD)

"; } if ($i == 14){ print "

Znaki zwykłe potrójne (R-1/ZT)

"; } if ($i == 16){ print "

Znaki zwykłe poczwórne (R-1/ZF)

"; } if ($i == 20){ print "

Znaki początku (R-1a/P)

"; } if ($i == 24){ print "

Znaki zakrętu (R-1b/L i R-1b/R)

"; } if ($i == 28){ print "

Kierunkowskazy na wprost (R-3a/KZ)

"; } if ($i == 30){ print "

Kierunkowskazy w skos (R-3b/KSL i R-3b/KSR)

"; } if ($i == 33){ print "

Kierunkowskazy z podwójnym zakrętem (R-3b/KPL i R-3b/KPR)

"; } if ($i == 36){ print "

Kierunkowskazy w skos w tył (R-3b/KTL i R-3b/KTR)

"; } if ($i == 38){ print "

Znaki zakrętu i kierunkowskazy na rozwidleniach

"; } if ($i == 48){ print "

Znaki podwójne mieszane

"; } if ($i == 50){ print "

Znaki ostrzegawcze – stromy podjazd i stromy zjazd (RTPG i RTPD)

"; } if ($i == 54){ print "

Znaki ostrzegawcze – prowadź rower (RPR)

"; } if ($i == 55){ print "

Oznakowanie nieprawidłowe

Niewłaściwy dobór znaków

"; } if ($i == 57){ print "

Znaki źle namalowane

"; } if ($i == 62){ print "

Znaki źle umieszczone

"; } } if ($b == '2cTablice' ) { if ($i == 1){ print "

Oznakowanie prawidłowe

Tablice informacyjne tras znakowanych (R-3/D i R-1a/P)

"; } if ($i == 27){ print "

Tablice informacyjne o drogach dla rowerów

"; } if ($i == 28){ print "

Tablice dydaktyczne z mapami tras rowerowych

"; } if ($i == 31){ print "

Tablice informacyjne porządkowe

"; } if ($i == 32){ print "

Oznakowanie nieprawidłowe

Tablice dotyczące tras niestandardowych

"; } } if ($b == '3Niestandardowe' ) { if ($i == 1){ print "

Oznakowanie prawidłowe

Dawny system PTTK-owski (możliwość dostosowania do obecnych standardów)

"; } if ($i == 4){ print "

Znaki nietypowe ″miejskie″ (brak odpowiednika w przepisach)

"; } if ($i == 5){ print "

Oznakowanie nieprawidłoweNieprawidłowy przebieg trasy

"; } if ($i == 6){ print "

Nieprawidłowe kolory tras

"; } if ($i == 12){ print "

Nieprawidłowe wzory znaków (patrz też poniżej: ″logo trasy na znakach″)

"; } if ($i == 35){ print "

Logo trasy na znakach w miejsce symbolu roweru (mutacja znaków R-1)

"; } if ($i == 42){ print "

Logo trasy na znakach w miejsce numeru trasy międzynarodowej (mutacja znaków R-2)

"; } if ($i == 46){ print "

Logo trasy na znakach R-1

"; } if ($i == 48){ print "

Nieprawidłowe usytuowanie znaków

"; } if ($i == 75){ print "

Wszystkie chwyty dozwolone? (bez komentarza)

"; } } print (".$a[$i][2]. "); } ?>