Jan Rychlik – prezes Klubu (na zdjęciu po lewej) – na zajęciach praktycznych kursu znakarskiego – jesień 2008, Tychy "," ' Jan Rychlik – prezes Klubu (na zdjęciu po lewej) ' "); $a[2]=array("02PiotrR","Piotr Rościszewski – sekretarz Klubu i autor strony internetowej – audyt trasy nr 6 w Gliwicach – lato 2005 (zdjęcie: Sebastian Janas) "," ' Piotr Rościszewski – sekretarz Klubu i autor strony internetowej ' "); $a[3]=array("03PiotrR","Piotr Rościszewski – na ścieżce dydaktycznej w Kobiórze – wiosna 2006 (zdjęcie: Gabriela Rościszewska) "," ' Piotr Rościszewski – na ścieżce dydaktycznej w Kobiórze ' "); $a[4]=array("04PiotrR","Piotr Rościszewski – audyt tras wokół Lewina Brzeskiego – wiosna 2007, Skorogoszcz (zdjęcie: Gabriela Rościszewska) "," ' Piotr Rościszewski – audyt tras wokół Lewina Brzeskiego ' "); $a[5]=array("05Piotr","Piotr Rościszewski – inwentaryzacja planowanych tras w Jaworznie – lato 2008, Długoszyn (zdjęcie: Gabriela Rościszewska) "," ' Piotr Rościszewski – inwentaryzacja planowanych tras w Jaworznie ' "); $a[6]=array("06PiotrR"," Piotr Rościszewski – prowadzenie wycieczki SKKT-PTTK SP nr 1 – jesień 2005, Rachowice (zdjęcie: Irena Janas)"," ' Piotr Rościszewski – prowadzenie wycieczki SKKT-PTTK SP nr 1 ' "); $a[7]=array("07SebaJ","Sebastian Janas – znakarz – w skansenie w Chorzowie – wiosna 2009, wycieczka Woj. Kręgu Krajoznawców PTTK w Katowicach "," ' Sebastian Janas – znakarz – w skansenie w Chorzowie – wiosna 2009 ' "); $a[8]=array("08Darbie","Dariusz Bielawski – wykonawca oznakowania (na zdjęciu po lewej) – lato 2006, Stobrawa, odbiór tras rowerowyh w Popielowie (zdjęcie: Piotr Rościszewski) "," ' Dariusz Bielawski – wykonawca oznakowania (na zdjęciu po lewej) ' "); $a[9]=array("09CzoberJ","Jacek Czober – znakarz (na zdjęciu po prawej) – na zajęciach praktycznych kursu znakarskiego – jesień 2008, Tychy "," ' Jacek Czober – znakarz (na zdjęciu po prawej) ' "); } if ($b == 'Kladki') { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących kładek pieszo-rowerowych "; $a[1]=array("Bierawa40"," Bierawa, Kaczy Mostek na Bierawce ", " ' Bierawa, Kaczy Mostek na Bierawce ' "); $a[2]=array("Bierawa41"," Bierawa, dojazdy do Kaczego Mostka na Bierawce ", " ' Bierawa, dojazdy do Kaczego Mostka na Bierawce ' "); $a[3]=array("Bierawa43"," Bierawa, dojazdy do Kaczego Mostka na Bierawce ", " ' Bierawa, dojazdy do Kaczego Mostka na Bierawce ' "); $a[4]=array("Segiet69"," Bytom, Las Segiecki – kładka dla pieszych do miejsca odpoczynkowego ", " ' Bytom, Las Segiecki – kładka dla pieszych do miejsca odpoczynkowego ' "); $a[5]=array("Segiet97"," Bytom, Las Segiecki – przejście przez tor kolei wąskotorowej
do punktu widokowego nad d. kamieniołom dolomitów", " ' Bytom, Las Segiecki – przejście przez tor kolei wąskotorowej do punktu widokowego nad d. kamieniołom dolomitów' "); $a[6]=array("Segiet99"," Bytom, Las Segiecki – przejście przez tor kolei wąskotorowej
do punktu widokowego nad d. kamieniołom dolomitów", " ' Bytom, Las Segiecki – przejście przez tor kolei wąskotorowej do punktu widokowego nad d. kamieniołom dolomitów' "); $a[7]=array("Czeladz09"," Czeladź, Madera kładka na Brynicy ", " ' Czeladź, Madera kładka na Brynicy ' "); $a[8]=array("Czeladz03"," Czeladź, Madera kładka na Brynicy
– niewyremontowany zjazd od strony Przełajki ", " ' Czeladź, Madera kładka na Brynicy – niewyremontowany zjazd od strony Przełajki ' "); $a[9]=array("Czeladz17"," Czeladź, Madera kładka na Brynicy
– wyremontowany zjazd od strony Madery ", " 'Czeladź, Madera kładka na Brynicy – wyremontowany zjazd od strony Madery ' "); $a[10]=array("Czeladz18"," Czeladź, Madera kładka na Brynicy
– wyremontowany zjazd od strony Madery ", " 'Czeladź, Madera kładka na Brynicy
– wyremontowany zjazd od strony Madery ' "); $a[11]=array("Czeladz36"," Czeladź, hipermarket M1, kładka nad drogą nr 1 ", " ' Czeladź, hipermarket M1, kładka nad drogą nr 1 ' "); $a[12]=array("Czeladz32"," Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ", " ' Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ' "); $a[13]=array("Czeladz34"," Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ", " ' Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ' "); $a[14]=array("Czeladz35"," Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ", " ' Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ' "); $a[15]=array("Czeladz37"," Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ", " ' Czeladź, hipermarket M1, podjazd do kładki nad drogą nr 1 ' "); $a[16]=array("Gajdowe13"," Centawa (gm. Jemielnica), staw Gajdowe – kładka nad rowem ", " ' Centawa (gm. Jemielnica), staw Gajdowe – kładka nad rowem ' "); $a[17]=array("Jaworzno01"," Jaworzno, Długoszyn – przepust w nasypie kolejowym obok mostu ", " ' Jaworzno, Długoszyn – przepust w nasypie kolejowym obok mostu ' "); $a[18]=array("Kobior09"," Kobiór – kładka pod mostem kolejowym na Korzenicy ", " ' Kobiór – kładka pod mostem kolejowym na Korzenicy ' "); $a[19]=array("Kobior03"," Kobiór – kładka punktu obserwacyjnego w rez. Babczyna Dolina ", " ' Kobiór – kładka punktu obserwacyjnego w rez. Babczyna Dolina' "); $a[20]=array("Rachowice11"," Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza
– kładki na Potoku Sierakowickim ", " ' Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza – kładki na Potoku Sierakowickim ' "); $a[21]=array("Rachowice16"," Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza
– kładki na Potoku Sierakowickim ", " ' Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza – kładki na Potoku Sierakowickim ' "); $a[22]=array("Rachowice18"," Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza
– kładki na Potoku Sierakowickim ", " ' Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza – kładki na Potoku Sierakowickim' "); $a[23]=array("Rachowice19"," Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza
– kładki na Potoku Sierakowickim ", " ' Rachowice (gm. Sośnicowice), ścieżka przyrodnicza – kładki na Potoku Sierakowickim' "); $a[24]=array("Rogow04"," Rogów (gm. Krapkowice) i Odrowąż (gm. Gogolin)
– kładka podwieszona do mostu autostrady A4 na Odrze
(niestety brak jest podjazdów dla rowerzystów i prowadnic dla rowerów)", " ' Rogów (gm. Krapkowice) i Odrowąż (gm. Gogolin) – kładka podwieszona do mostu autostrady A4 na Odrze' "); $a[25]=array("Rogow02"," Rogów (gm. Krapkowice) i Odrowąż (gm. Gogolin)
– kładka podwieszona do mostu autostrady A4 na Odrze
(niestety brak jest podjazdów dla rowerzystów i prowadnic dla rowerów)", " ' Rogów (gm. Krapkowice) i Odrowąż (gm. Gogolin) – kładka podwieszona do mostu autostrady A4 na Odrze' "); $a[26]=array("Rogow06"," Rogów (gm. Krapkowice) i Odrowąż (gm. Gogolin)
– kładka podwieszona do mostu autostrady A4 na Odrze
(niestety brak jest podjazdów dla rowerzystów i prowadnic dla rowerów)", " ' Rogów (gm. Krapkowice) i Odrowąż (gm. Gogolin) – kładka podwieszona do mostu autostrady A4 na Odrze' "); $a[27]=array("Slawkow56"," Sławków – kładka nad drogą nr 94 ", " ' Sławków – kładka nad drogą nr 94 ' "); $a[28]=array("Ustron11"," Ustroń – kładka na Wiśle ", " ' Ustroń – kładka na Wiśle ' "); $a[29]=array("WegierskaG04"," Węgierska Górka – kładka na Sole ", " ' Węgierska Górka – kładka na Sole ' "); $a[30]=array("WegierskaG05"," Węgierska Górka – kładka na Sole ", " ' Węgierska Górka – kładka na Sole ' "); $a[31]=array("Zawadzkie25"," Zawadzkie, Kąty – kładka dla turystów na Małej Panwi ", " ' Zawadzkie, Kąty – kładka dla turystów na Małej Panwi ' "); $a[32]=array("Zawadzkie30"," Zawadzkie, Kąty – kładka dla turystów na Małej Panwi ", " ' Zawadzkie, Kąty – kładka dla turystów na Małej Panwi ' "); $a[33]=array("Zawadzkie26"," Zawadzkie, Kąty – kładka dla pieszych do miejsca odpoczynkowego ", " ' Zawadzkie, Kąty – kładka dla pieszych do miejsca odpoczynkowego ' "); $a[34]=array("Zawadzkie29"," Zawadzkie, Kąty – kładka dla pieszych do miejsca odpoczynkowego ", " ' Zawadzkie, Kąty – kładka dla pieszych do miejsca odpoczynkowego ' "); } if ($b == 'Schody') { $tytul = "Galeria zdjęć dotyczących schodów, czyli przeszkód,
które powinny być dawno temu usunięte z tras rowerowych "; $a[1]=array("CzeladzKomb"," Czeladź, połączenie ul. Związku Orła Białego z ul. Kombatantów – w miejsce zlikwidowanej drogi łączącej obie ulice
na trasie rowerowej pojawiła się skarpa ze schodami "," ' Czeladź, połączenie ul. Związku Orła Białego z ul. Kombatantów – w miejsce zlikwidowanej drogi łączącej obie ulice na trasie rowerowej pojawiła się skarpa ze schodami ' "); $a[2]=array("Czeladz28","Czeladź, połączenie ul. Związku Orła Białego z ul. Kombatantów – w miejsce zlikwidowanej drogi łączącej obie ulice
na trasie rowerowej pojawiła się skarpa ze schodami "," ' Czeladź, połączenie ul. Związku Orła Białego z ul. Kombatantów – w miejsce zlikwidowanej drogi łączącej obie ulice na trasie rowerowej pojawiła się skarpa ze schodami ' "); $a[3]=array("Czeladz24"," Czeladź, połączenie ul. Związku Orła Białego z ul. Kombatantów – w miejsce zlikwidowanej drogi łączącej obie ulice
na trasie rowerowej pojawiła się skarpa ze schodami", " 'Czeladź, połączenie ul. Związku Orła Białego z ul. Kombatantów – w miejsce zlikwidowanej drogi łączącej obie ulice na trasie rowerowej pojawiła się skarpa ze schodami ' "); $a[4]=array("Czeladz37a"," Czeladź, kładka na Brynicy obok stadionu – zamiast wybudować rampy obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami "," ' Czeladź, kładka na Brynicy obok stadionu – zamiast wybudować rampy obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami ' "); $a[5]=array("Czeladz39"," Czeladź, kładka na Brynicy obok stadionu – zamiast wybudować rampy obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami "," ' Czeladź, kładka na Brynicy obok stadionu – zamiast wybudować rampy obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami ' "); $a[6]=array("Katowice72"," Katowice, Załęże i Os. Witosa – zamiast wybudować rampy prowadzące na nasyp kolejowy trasę rowerową nr 103 poprowadzono schodami – nowe schody w budowie zamiast rampy! "," 'Katowice, Załęże i Os. Witosa – zamiast wybudować rampy prowadzące na nasyp kolejowy trasę rowerową nr 103 poprowadzono schodami – nowe schody w budowie zamiast rampy! ' "); $a[7]=array("Katowice69"," Katowice, Załęże i Os. Witosa – zamiast wybudować rampy prowadzące na nasyp kolejowy trasę rowerową nr 103 poprowadzono schodami – nowe schody w budowie zamiast rampy! "," 'Katowice, Załęże i Os. Witosa – zamiast wybudować rampy prowadzące na nasyp kolejowy trasę rowerową nr 103 poprowadzono schodami – nowe schody w budowie zamiast rampy! ' "); $a[8]=array("Katowice61"," Katowice, autostrada A4 – zamiast wybudować rampę prowadzącą pod wiaduktem autostrady i obok drogi rozprowadzającej trasę rowerową nr 103 poprowadzono schodami "," ' Katowice, autostrada A4 – zamiast wybudować rampę prowadzącą pod wiaduktem autostrady i obok drogi rozprowadzającej trasę rowerową nr 103 poprowadzono schodami ' "); $a[9]=array("Slawkow58"," Sławków, kładka nad drogą nr 94 – zamiast wybudować rampę
obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami"," ' Sławków, kładka nad drogą nr 94 – zamiast wybudować rampę obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami' "); $a[10]=array("Slawkow59"," Sławków, kładka nad drogą nr 94 – zamiast wybudować rampę
obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami"," ' Sławków, kładka nad drogą nr 94 – zamiast wybudować rampę obok schodów trasę rowerową poprowadzono schodami' "); $a[11]=array("Tychy05"," Tychy, Wilkowyje – zamiast trasę rowerową poprowadzić bocznymi ulicami skierowano ją na schody "," ' Tychy, Wilkowyje – zamiast trasę rowerową poprowadzić bocznymi ulicami skierowano ją na schody ' "); } if ($b == 'Tory') { $tytul = " Galeria zdjęć dotyczących torów rowerowych
Coraz częściej można spotkać specjalnie wybudowane tory zjazdowe dla rowerzystów W załączeniu zdjęcia niedokończonego toru w Gliwicach w Parku Szwajcaria – dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych najwyraźniej nie lubi rowerzystów, ponieważ w najbliższym czasie planuje jego rozbiórkę.

"; $a[1]=array("PICT0022"," "," ' ' "); $a[2]=array("PICT0025"," "," ' ' "); $a[3]=array("PICT0026"," "," ' ' "); $a[4]=array("PICT0030"," "," ' ' "); $a[5]=array("PICT0032"," "," ' ' "); $a[6]=array("PICT0035"," "," ' ' "); $a[7]=array("PICT0036"," "," ' ' "); $a[8]=array("PICT0043"," "," ' ' "); $a[9]=array("PICT0044"," "," ' ' "); } $opis = "Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski

"; print ("

". $tytul ."

"); print ("". $opis .""); print ("Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć w powiększeniu.

"); for ( $i=1; $i<=$s; $i++) { print (".$a[$i][2]. "); $r = $i % 3; if ( $r == 0) { print ("
"); } } ?>