"; print ""; print ""; print ""; print ""; print "\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || !($a2) || !($a3) || (stristr($rejon, $a1)) || (stristr($rejon, $a2)) || (stristr($rejon, $a3))) { print ""; print " "; print " "; print ""; print ""; } } print "

TURYSTYCZNE SZLAKI ROWEROWE WOJ. OPOLSKIEGO

Oznakowanie tras rowerowych nie jest jednolite, ale większość znaków przypomina wzory ujęte w aktualnym rozporządzeniu o znakach drogowych (rys. 4-6). Problematyczne jest uważanie trasy nr 51 "Szlakiem Drewnianych Kościołów" za oznakowaną, jeżeli trasa prowadzi znaczną część jej przebiegu głównymi drogami, a znaki R-1 należą na tej trasie do rzadkości. Zobacz podstawowe wzory znaków.

TRASY KRAJOWE

Rejon Doliny Małej Panwi

"; print "
NumerKolorOpisTablicaLinki
$numer   $kolor   $opis   $tablica   $link  
"; ?>

[powrót]

Okolice Góry Świętej Anny

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || !($a2) || !($a3) || (stristr($rejon, $a1)) || (stristr($rejon, $a2)) || (stristr($rejon, $a3))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

[powrót]

Rejon Krapkowic i Borów Niemodlińskich

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || !($a2) || (stristr($rejon, $a1)) || (stristr($rejon, $a2))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

[powrót]

Rejon Głubczyc

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || (stristr($rejon, $a1))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

[powrót]

Rejon Nysy i Prudnika

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || !($a2) || (stristr($rejon, $a1)) || (stristr($rejon, $a2)) || (stristr($rejon, $a3))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

Rejon Brzegu

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || (stristr($rejon, $a1))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

Rejon Borów Stobrawskich

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || (stristr($rejon, $a1))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

Rejon Kluczborka

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || !($a2) || (stristr($rejon, $a1)) || (stristr($rejon, $a2))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>

Rejon Olesna

"; print ""; print "Numer"; print "Kolor"; print "Opis"; print "Tablica"; print "Linki\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $numer = $rekord[0]; $rejon = $rekord[1]; $kolor = $rekord[2]; $opis = $rekord[3]; $tablica = $rekord[4]; $link = $rekord[5]; if ( !($a1) || (stristr($rejon, $a1))) { print " $numer  "; print " $kolor   "; print " $opis   "; print " $tablica  "; print " $link  "; } } print ""; ?>