O NAS / KONTAKT

Korespondencję do Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych prosimy wysyłać na adres Oddziału Kolejowego PTTK w Gliwicach: 44-100 Gliwice, ul. Dubois 12.

Kontakt internetowy: e-mail: kztt_pttk@wp.pl

Adresy do korespondencji bezpośrednio z Zarządem Klubu:

Prezes Klubu Znakarzy
Piotr Rościszewski, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 57/17
tel. 32-238-32-90 lub 501-685-613
e-mail: p_ros@o2.pl

Sekretarz Klubu Znakarzy
Lesław Dynak, Bayonne, NJ. USA
e-mail: cykloturysta@wp.pl

Webmaster / Administrator serwisu www
Red. Lesław Dynak, Bayonne, NJ, USA
e-mail: cykloturysta@wp.pl

Członkowie Klubu mogą opłacać składki klubowe w wysokości 15,00 złotych na rok, wpłacając je na konto Oddziału Kolejowego PTTK: konto nr 63 8454 1079 2005 0034 8926 0001 (Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy) z zaznaczeniem „Klub Znakarzy – kol. ……… – składka członkowska za rok ……”

Aktualny skład Zarządu Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach, wybrany w dniu 2015-02-15:
 1. Piotr Rościszewski – prezes
 2. Lesław Dynak – sekretarz
 3. ... – skarbnik
 4. Franciszek Jagusiak – członek
 5. Leszek Wolny – członek
Skład komisji rewizyjnej Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Zenon Kaszowicz – prezes
 2. .... – członek
 3. .... – członek


Wcześniejsze władze Klubu

Lata 2013-2015
Zarząd Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach od 16 lutego 2008 r. do 15 marca 2015 r.:

Skład Zarządu Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach, wybrany w dniu 2013-02-16:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Piotr Rościszewski – sekretarz
 3. Stanisława Rychlik – skarbnik
 4. Franciszek Jagusiak – członek
 5. Leszek Wolny – członek
Skład komisji rewizyjnej Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Zenon Kaszowicz – prezes
 2. Felicjan Mierzwa – członek
 3. Zenon Raczkowski – członek
Lata 2008-2013
Zarząd Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach od 9 stycznia 2008 r. do 16 lutego 2013 r.:

Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach został powołany w dniu 9 stycznia 2008 r. w miejsce dotychczasowego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK w Pyskowicach.

Wybrana wówczas Komisja Rewizyjna działa do dziś w niezmienionym składzie, natomiast skład wybranego wtedy Zarządu przedstawiał się następująco:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Franciszek Jagusiak – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Dariusz Bielawski – skarbnik
 5. Jacek Czober – członek
Skład komisji rewizyjnej Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Kazimierz Okoński – prezes
 2. Edward Kutyła – członek
 3. Felicjan Mierzwa – członek
W lipcu 2009 r. zrezygnował z pracy w Zarządzie kol. Dariusz Bielawski. Zarząd Klubu dokooptował na Jego miejsce kol. Stanisławę Dobrowolską-Rychlik.

W czerwcu 2010 r. rezygnację z pracy w Zarządzie złożył kol. Jacek Czober.
W lutym 2011 r. Walne Zabranie Klubu dokooptowało do Zarządu Klubu kol. Marka Kobę.

Skład komisji rewizyjnej Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Kazimierz Okoński – prezes
 2. Edward Kutyła – członek
 3. Felicjan Mierzwa – członek
Lata 2005-2008

Skład poprzedniego Zarząd Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK w Pyskowicach od 12 marca 2005 r. do 9 stycznia 2008 r.:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Edward Kutyła – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Franciszek Jagusiak – skarbnik
 5. Witold Jędrusiak – członek
Skład komisji rewizyjnej Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Zenon Kaszowicz – prezes
 2. Lesław Dynak – członek
 3. Stanisław Żółciński – członek
Lata 2001-2005

Zarząd Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK w Pyskowicach od 18 lutego 2001 r. do 12 marca 2005 r.:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Ignacy Pietrzak – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Franciszek Jagusiak – skarbnik
 5. Witold Jędrusiak – członek
Skład komisji rewizyjnej Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Zenon Kaszowicz – prezes
 2. Lesław Dynak – członek
 3. Stanisław Żółciński – członek
Lata 1999-2001

Rada do spraw Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach od 26 czerwca 1999 r. do 3 lutego 2001 r.:
 1. Jan Rychlik - Prezes
 2. Ignacy Pietrzak - Wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski - Sekretarz
 4. Ryszard Kapczyński - Skarbnik
 5. Remigiusz Baliczak
 6. Gabriel Hartwig
 7. Franciszek Jagusiak
 8. Jerzy Meisel
 9. Mariusz Milkowski
 10. Stanisław Pawłowski
 11. Andrzej Staśkiewicz

 12. W lutym 2000 r. zrezygnował z funkcji skarbnika kol. Ryszard Kapczyński.

  Propozycja współpracy dot. zamieszczenia lub wymiany banerów na stronach www:

  Jeśli jesteście zainteresowani umieszczeniem na Waszej stronie czy blogu naszego baneru z "logo ŚKZTT" lub wymianą banerów to wymieńcie się nimi z nami! Wkrótce inne wzory banerów do pobrania. Zapraszamy do współpracy!

  Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych

  Wymiary: 180 x 154 px (!) Skopiujcie tekst z poniższej tabelki i wklejcie go na swoją stronę!


  © Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych 2002-2014, Webmaster: Lesław Dynak Współpraca: MTST Cykloturysta