Propozycje dla samorządów i organizacji społecznych


Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych zrzesza członków PTTK zainteresowanych rozwojem Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, w tym prawidłowym oznakowaniem tych tras wraz z budową dróg dla rowerów, poprawą nawierzchni innych dróg, a także budową miejsc odpoczynkowych i parkingów dla rowerów. Jako jedną z form naszej działalności przyjęliśmy rozsyłanie pism zachęcających do współpracy i wskazujących wzory, na których warto się oprzeć przy tworzeniu infrastruktury rowerowej.

Ostatnie pisma:

    ... trwa aktualizacja!


Starsze pisma