1. USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30/11, poz. 151) WYCIĄG

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1)   osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

Art. 3. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym …

Art. 7. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:
2)   rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;

Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
10)    10 lat - dla roweru;
11)   17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego lub przewożącego inną osobę;