powrót  

Piotr Rościszewski, Pyskowice, 2005-06-14

Starostwo Powiatowe w Nysie
ul. Moniuszki 9-10
48-300 NYSA

dotyczy: oznakowania rowerowych tras turystycznych

W roku ubiegłym pismem z dnia 27 lipca 2004 r. (a także w latach wcześniejszych) proponowaliśmy nawiązanie współpracy w sprawie prawidłowego oznakowania tras rowerowych w powiecie nyskim. Na naszą propozycję nie otrzymaliśmy negatywnej odpowiedzi, więc sądziliśmy, że trasy takie nie są przez Was projektowane albo, że zostaną wykonane zgodnie z naszymi propozycjami. Obecnie otrzymaliśmy fragmenty dokumentacji tras rowerowych projektowanych przez Wasze Starostwo i z przykrością stwierdzamy, że dokumentacja ta zawiera poważne błędy, a nasze pismo nie było rozpatrzone z należytą uwagą. Przeznaczenie publicznych funduszy na trasy rowerowe wymaga, żeby źle zaprojektowane trasy nie były oznakowane przed usunięciem wszystkich usterek w dokumentacji.

Zauważone błędy dotyczą m.in. numeracji tras, gdzie trasy międzynarodowe zostały pomylone z krajowymi, kolory tras zmieniają się dowolnie w różnych dokumentach, przebieg trasy nr 16 różni się znacznie od przebiegu przyjętego w koncepcji i uzgodnionego z nami w latach ubiegłych, a zaprojektowane oznakowanie jest bardziej niż skąpe i nie zapewnia turystom dostatecznej informacji o przebiegu poszczególnych tras w terenie. Poruszanie się oznakowaną trasą rowerową powinno być dla turysty przyjemnością, a nie uciążliwym poszukiwaniem nielicznych znaków. Wykonane trasy nie powinny być trasami statystycznymi, które w praktyce nikomu nie służą.

Zwracamy uwagę, że nie da się równocześnie realizować dwóch sprzecznych koncepcji tras rowerowych, ponieważ odbije się to niekorzystnie na wykorzystaniu wykonanych tras przez rowerzystów, którzy po zauważeniu nieprawidłowości będą odnosić się do nich z rezerwą. Nie powinno się zdarzyć tak, że jedna koncepcja jest realizowana w rejonie Brzegu i Krapkowic, a druga w rejonie Nysy. Jeżeli trasy rowerowe mają być zaakceptowane przez rowerzystów, to przy ich znakowaniu obowiązuje respektowanie pewnych zasad, które wypracowało środowisko znakarzy PTTK w ciągu ponad stu lat działalności Towarzystwa i Jego poprzedników. Zaistniała sytuacja wskazuje na to, że zasady te są zupełnie nieznane Waszym pracownikom, jak również projektantom tych tras. Nasze zastrzeżenia nie mają na celu utrudnienia pracy Waszemu Starostwu, ale wynikają z troski, żeby te zasady były respektowane dla pożytku ogółu turystów.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o pisemną wiążącą odpowiedź, kiedy zostaną usunięte wyżej wymienione usterki w Waszej dokumentacji tras rowerowych. Wyrażamy nadzieję, że tym razem nasze pismo nie zostanie zlekceważone.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.kztt.prv.pl/.

Z poważaniem