powrót  

Piotr Rościszewski, 14.06.2005

Uwagi dotyczące dokumentacji tras rowerowych w powiecie nyskim

Brak daty opracowania, prawdopodobnie 2004 r. Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Nysie
  1. Dokumentacja zawiera niewłaściwą numerację tras. Trasa R9 nie jest trasą krajową, lecz fragmentem trasy międzynarodowej o przebiegu zbieżnym z trasą EuroVelo nr 9. Oznacza to, że w terenie powinna być oznakowana znakami drogowymi typu R-2 i takie oznakowanie zostało stwierdzone w terenie w 2003 r. Pozostałe proponowane przez Starostwo trasy są trasami krajowymi i ich numery nie mogą zawierać litery „R”. Niewłaściwe jest stosowanie numeru 17, ponieważ jest to numer trasy Gliwice – Lubliniec – Kluczbork – Bolesławiec (woj. łódzkie). Zaprojektowana trasa „17” ma charakter lokalny i powinna mieć numer trzycyfrowy, np. nr 281.
  2. Wyjaśnienia wymagają kolory istniejących i projektowanych tras rowerowych. Trasa nr 60 została pierwotnie zaprojektowana w kolorze czerwonym, na mapie turystycznej Wydawnictwa „Plan” jest oznaczona jako niebieska, a na informacji Starostwa dla Wydawnictwa BiK jako zielona. Zgodnie z naszą koncepcją i sugestiami Starostwa w latach poprzednich trasa ta powinna mieć kolor czerwony. W oparciu o te ustalenia w takim kolorze zostało zaprojektowane oznakowanie tej trasy w rejonie Krapkowic. Trasa nr 57 powinna mieć również kolor czerwony i w takim kolorze została przez nas zaprojektowana w rejonie Brzegu. Trasa oznaczona numerem „17” nie może mieć koloru niebieskiego, bo taki kolor został w naszej koncepcji przewidziany dla trasy nr 55 Prószków – Korfantów – Głuchołazy – Nysa – Łosiów. W tej sytuacji sugerowany jest dla trasy „17” kolor zielony lub czarny.
  3. Zastrzeżenia budzi przebieg zaprojektowanej trasy rowerowej nr 16, która według opracowanej w latach ubiegłych koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych ma sugerowany przebieg Gliwice – Góra Św. Anny – Krapkowice – Korfantów – Nysa – Złoty Stok i taki przebieg został uwzględniony w projektach w rejonie Krapkowic. Tak przemyślana trasa powinna wkraczać na teren powiatu nyskiego koło Rzymkowic i biec prosto do Korfantowa, tymczasem projekt jednostronnie zmienia te ustalenia wyprowadzając trasę od strony Białej. Nie jest właściwe prowadzenie znacznego odcinka tej trasy i trasy „17” drogami wojewódzkimi nr 406 i 407 przy równoczesnym ominięciu drogi Jasienica – Kubice i istniejących dróg gminnych pomiędzy Kubicami a Nysą. Nie ma zastrzeżeń do odcinka Nysa – Otmuchów, ale niezrozumiała jest zmiana kolejnego odcinka trasy nr 16, która zamiast do Złotego Stoku została skierowana w stronę Ziębic. Jeżeli Starostwo Powiatowe w Nysie uważa, że trasy w relacjach Biała – Korfantów i Otmuchów – Ziębice są ważniejsze niż trasy w relacjach Krapkowice – Korfantów i Otmuchów – Złoty Stok, to zamiast trasy nr 16 trzeba były na tych odcinkach realizować inne trasy rowerowe o innych numerach i kolorach, nie kolidujące z opracowaną koncepcją.
  4. W zakresie oznakowania dokumentacja nadal powiela błąd, o którym była wzmianka w piśmie Klubu Znakarzy Tras Turystycznych PTTK w Pyskowicach skierowanym do Starostwa Powiatowego w Nysie w lipcu 2004 r. Zaprojektowana ilość znaków oznacza, że ponad połowa skrzyżowań dróg pozostanie nieoznakowana, co stawia pod znakiem zapytania stosowność promowania takich tras wśród rowerzystów. Dokumentacja nowych tras rowerowych nadal nie zawiera informacji drogowskazowej i tablic informacyjnych co spowoduje, że tak oznakowane trasy nie zachęcą nikogo do korzystania z nich.
  5. Zarówno pracownicy Starostwa, jak i projektanci opiniowanych tras rowerowych nie znają zasad projektowania tras rowerowych, a w szczególności nie korzystają ze strony internetowej http://www.kztt.prv.pl/, która zawiera wszystkie informacje niezbędne do ich prawidłowego zaprojektowania.