powrót  

Piotr Rościszewski, Pyskowice, 2004-12-10

Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 31
44-200 RYBNIK

dotyczy: oznakowania rowerowych tras turystycznych

W związku z Waszą odpowiedzią l.dz. Or.0718/57/04 na nasze pismo pragniemy zaznaczyć, że nie zgadzamy się z treścią otrzymanych wyjaśnień.

Cieszymy się, że gminy powiatu rybnickiego wykonują trasy rowerowe, ale wykonywanie ich niezgodnie z przyjętymi standardami jest marnotrawieniem społecznych pieniędzy. Wyrażamy zdziwienie, że Wasze Starostwo zamiast zwrócić gminom na to uwagę, promuje niewłaściwie wykonane trasy, utwierdzając ich tym samym w przekonaniu, że trasy zostały wykonane należycie. Starostwo nie ma możliwości bezpośredniej ingerencji w działania gmin, ale pośrednio przyczynia się do zaistniałej sytuacji. To samo zresztą dotyczy gmin sąsiadujących z powiatem rybnickim. Naszym zdaniem należało promować wyłącznie szlaki dobrze wykonane.

Gdyby wizualizacja była wyłącznie materiałem do użytku wewnętrznego Starostwa, gmin powiatu rybnickiego i sąsiednich, zaopatrzona odpowiednimi uwagami o jakości tych tras, to na pewno przyczyniłaby się do lepszego ich planowania już w najbliższej przyszłości. Natomiast publikacja tych materiałów – wprost przeciwnie – ogranicza możliwości poprawienia istniejących tras, akceptując przysłowiową metodę faktów dokonanych. Nie można zaniżać wymagań wobec tras rowerowych do przysłowia „Na bezrybiu i rak ryba”.

Nie wątpimy, że publikację wykonała firma, która robiła już wcześniej coś w tym zakresie. Tym bardziej dziwi niski poziom merytoryczny i techniczny tej publikacji. W Waszych wyjaśnieniach prawdą jest, że Wydawnictwo „Witański” wykonało mapę wysokiej jakości, tylko że nie była to mapa do tej publikacji, a mapa „Okręg Rybnicki”. Do Waszej publikacji został zeskanowany fragment tej mapy, a następnie odręcznie naniesiono na tak przygotowaną „mapę” trasy rowerowe. Rzetelne wydawnictwa takich technik nie praktykują, tym bardziej, że są niezgodne z obowiązującym prawem. O całej sprawie dowiedzieliśmy się bezpośrednio w Wydawnictwie „Witański”, które „zalegalizowało” mapę po jej opublikowaniu.

Przykro nam, że Wasze Starostwo nie planuje kolejnych działań dotyczących szlaków rowerowych, tym bardziej, że dotychczasowe nie były zbyt udane.

Z poważaniem