powrót  

Piotr Rościszewski, Pyskowice, 2004-10-25

Uwagi dotyczące Mapy tras rowerowych w powiecie rybnickim


Brak daty wydania, prawdopodobnie 2004 r. Wydawca – Starostwo Powiatowe. Dotacja WFOŚiGW.
  1. Powiat rybnicki jest przedzielony na trzy części przez powiat grodzki Rybnik, dlatego też nie da się rozpatrywać tras rowerowych w powiecie bez równoczesnego rozpatrzenia tras w samym Rybniku.
  2. W Polsce przyjęty został system znakowania tras rowerowych opracowany przez PTTK, który zakłada, że trasy znakowane są w pięciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym. Inne kolory nie sprawdziły się, ponieważ w trudniejszych warunkach pogodowych mylone są z wyżej wymienionymi kolorami, co może stać się przyczyną zabłądzenia i wynikających stąd dalszych kłopotów użytkownika tras rowerowych. Z tego samego względu trasy w tych samych kolorach nie mogą stykać się ze sobą i krzyżować, a jedna trasa nie powinna przebiegać w terenie niepotrzebnymi zygzakami. Są też pewne priorytety, które powinny być przestrzegane przy projektowaniu sieci tras rowerowych.
  3. Na terenie Rybnika zanika trasa dalekobieżna nr 2 w kolorze żółtym, która urywa się w Kamieniu i pojawia ponownie koło Zebrzydowic, gdzie robi niepotrzebny zawijas od strony Orzepowic, a częściowo wzdłuż tej trasy został wykonany w terenie szlak zielony Kamień - Ruda. Trasa dalekobieżna nr 30 w kolorze czarnym koliduje z lokalną trasą (przyjęto dla niej nr 287) im. Jana Pawła II w tym samym kolorze. Trasa nr 287 mogła być z powodzeniem oznakowana w kolorze czerwonym, który na terenie Rybnika z niewiadomych przyczyn stosowany był w odmianie różowej do krótkich szlaków lokalnych.
  4. .Na terenie Czerwionki-Leszczyn pojawiły się jakieś trasy buraczkowe, które z powodzeniem można przebudować na trasy w innych, stosowanych w Polsce kolorach. W Świerklanach pozostawiono niepotrzebnie kręty przebieg trasy dalekobieżnej nr 13, a tam którędy powinna ona przebiegać oznakowano w terenie trasę lokalną w kolorze czerwonym. Prawidłowe oznakowanie powinno wyeliminować te nieprawidłowości. Pomiędzy Jankowicami Rybnickimi a Świerklanami obie trasy powinny być ze sobą zamienione.
  5. Jedno, co cieszy, to fakt, że trasy mają ciekawy przebieg w terenie, dostosowany do potrzeb turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych rowerzystów.
  6. Mieszane uczucia budzi dziwna, niespotykana forma wydawnicza mapy. Zamiast zlecić jej wydanie fachowej firmie, chałupniczo zeskanowano mapę „Okręg Rybnicki” Wydawnictwa „Witański” i naniesiono na niej niewłaściwymi kolorami trasy rowerowe. Zamiast koloru niebieskiego zastosowano kolor ciemno-granatowy, który zlewa się z kolorem czarnym, a zamiast koloru czerwonego zastosowano kolor buraczkowy, co sugeruje, że wszystkie te szlaki zostały oznakowane w terenie w nieprawidłowych kolorach.
  7. Kilka lat temu powstał projekt „Rowerem po Śląsku”, który proponuje m.in. połączenie śląskich gmin jednolitym systemem turystycznych tras rowerowych. Rybnik był pierwszą gminą, które zaczęła znakować trasy rowerowe, jeszcze przed powstaniem tego projektu. W późniejszym okresie istniejące w Rybniku trasy zostały częściowo dostosowane do tego projektu. Wskazane jest, żeby nastąpiło pełne włączenie tras rowerowych w rejonie Rybnika do systemu Śląskiej Sieci Tras Rowerowych (patrz uwagi w pkt. 3 i 4), a dalsze trasy powstawały wyłącznie w dostosowaniu do tego projektu.