powrót  

Piotr Rościszewski, Pyskowice, 2004-09-05

Uwagi dotyczące Mapy tras rowerowych powiatu pszczyńskiego


Brak daty wydania, prawdopodobnie 2003 r. Wydawca – Starostwo Powiatowe. Dotacja WFOŚiGW.
  1. Na mapie są liczne błędy dotyczące przebiegu tras rowerowych. Błędnie zaznaczono przebieg trasy rowerowej R4 w Strumieniu, Studzionce i Frydku. Nieprawidłowo zaznaczono przebieg tej trasy nad zalewem w Łące. Trasa rowerowa nazwana Szlak Gwaruś jest źle zaznaczona na odcinku od Kryr do połączenia z trasą gminy Pawłowice w Warszowicach. Wszystkie trasy w gminie Pawłowice i Szlak Gwaruś oznakowano nieprawidłowo w kolorze czarnym, co powoduje, że oznakowanie nie jest zgodne z przyjętymi w Polsce standardami. Przebieg tzw. Trasy Książęcej został źle zaznaczony w Promnicach i Kobiórze, a w Kobiórze zaznaczono, że trasa rowerowa prowadzi na przełaj przez tory kolejowe!

    Duże niedokładności w przedstawieniu przebiegu znakowanych tras rowerowych na mapie sugerują, że autorzy mapy nie sprawdzili ich przebiegu w terenie, co więcej, nie korzystali z wiarygodnych materiałów projektowych tych tras.
  2. Na mapie znajdują się trasy, których przebieg dyskwalifikuje je jako trasy rowerowe. Moim zdaniem ruchliwa droga wojewódzka nr 939 nie powinna być proponowana jako polecana trasa wycieczek rowerowych. W czasie projektowania przez nas trasy R4 oceniłem drogę Stenclówka – Wisła Mała jako nie nadającą się do turystyki rowerowej, a na wydanej przez Starostwo mapie jest sugerowana jako jedna z ważniejszych propozycji dla rowerzystów. Dwa wskazane tu przypadki złego prowadzenia tras nieznakowanych i niedokładności w przedstawieniu przebiegu tras znakowanych stawiają pod znakiem zapytania rzetelność pozostałych propozycji tras nieznakowanych.
  3. Mapa jest uboga pod względem treści turystycznej. Zaznaczono na niej tylko niektóre ważniejsze zabytki w granicach powiatu pszczyńskiego. Źle zaznaczono lokalizację tak ważnego zabytku jakim jest pałac w Promnicach. Brak jest zupełnie kapliczek i pomników przyrody, co na mapie w takiej skali nie powinno nastręczać żadnych trudności.
  4. Kilka lat temu powstał projekt „Rowerem po Śląsku”, który proponuje m.in. połączenie śląskich gmin jednolitym systemem turystycznych tras rowerowych. Pszczyna i Miedźna były jednymi z pierwszych gmin, które zaczęły ten projekt realizować. Niestety propozycje nieznakowanych tras rowerowych powiatu pszczyńskiego zupełnie ten problem omijają. Na mapie brak odniesienia do tras dalekobieżnych nr 1, 8, 9, 10, 11 i 29. W sposób szczątkowy przedstawiono trasę nr 1, jako trasę lokalną. Pomimo upływu lat utknęła sprawa realizacji trasy międzynarodowej nr R4 (dawniej nr R6). Zamiast tego pojawiła się niezbyt udana trasa Greenways, o przebiegu niezgodnym z zasadami prowadzenia tras międzynarodowych, częściowo dublującym trasę nr R4 i oznakowaniu niezgodnym z przepisami o ruchu drogowym. Cała ta sytuacja wskazuje, że brak jest prawidłowej koordynacji tras rowerowych w rejonie Pszczyny, co rzutuje negatywnie na możliwość prawidłowej promocji tras rowerowych w powiecie pszczyńskim.