Monday, April 04, 2011

Oznakowanie w różnych krajach - przykłady •     Australia

  Australia


 •     Austria

 •     Belgia
 •     Czechy

  IS 20 - Przed skrzyżowaniem

  IS 19d - Drogowskaz

  IS 21a - Znak zwykły

  IS 21b - Znak zakrętu w lewo


  Koniec trasy i drogowskaz


  Znaki tras rowerowych Klubu Czeskich Turystów – ostatni znak dotyczy tras górskich


 •     Dania
 •     Estonia (Oznakowanie - EuroVelo)
 •     Finlandia
 •     Francja
 •    Hiszpania •    Holandia


 •    Kanada

 •    Litwa
 • Niemcy

 •    Norwegia
 •    Rumunia

 • Serbia

 •    Słowacja

 •    Szwajcaria   

 •    Szwecja


  Znaki tras krajowych i lokalnych


 •    USA

 •     Węgry
 •     Włochy •     Wielka Brytania


  © Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych 2002-2014, Webmaster: Lesław Dynak Współpraca: MTST Cykloturysta