powrót  

Rozdział 2. Znaki drogowe pionoweZnaki ostrzegawcze
§ 3.4.  Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
     5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, …
§ 8.1. Znak A-16 „przejście dla pieszych” ostrzega o przejściu dla pieszych.
   2. Znak A-17 „dzieci” ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
§ 10.6. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
   11. Znak A-29 „sygnały świetlne” ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

A-16 A-17
   
A-24 A-29


Znaki zakazu
§ 15.4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
§ 16.1. Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
       2.Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.
§ 17.1. Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
       2. Umieszczona pod znakiem B-2 („zakaz wjazdu”) tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
§ 18.10. Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów. 12. Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.
§ 22.2. Umieszczona pod znakiem B-21 („zakaz skręcania w lewo”) lub B-22 („zakaz skręcania w prawo”) tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

B-1 B-2
   
B-9 T-22


Znaki nakazu
§37.1. Znak C-13 „droga dla rowerów” oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
   2. Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
§ 38.1. Znak C-14 „prędkość minimalna” oznacza, że kierujący, … obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę …
§ 39.1. Znak C-16 „droga dla pieszych” oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
   2. Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
§ 40.1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga przeznaczona jest dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi, ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
     1) na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
     2) odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.
   2. Przepisy ust. 1 oraz § 37 ust. 2 i § 39 ust. 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi przeznaczonej dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi.

C-13 C-13a
   
C-14 C-16
   
C-16a C-16-13
   
C-16/13 C-13/16


Znaki informacyjne
§ 44.1. Znak D-3 „droga jednokierunkowa” oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
   2. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
§ 47.1. Znak D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
   2. Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
   3. Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w ust. 1. 2.
§ 55. Znaki:
   1) D-35 „przejście podziemne dla pieszych”,
   2) D-36 „przejście nadziemne dla pieszych”,
informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
§ 58.1. Znak D-40 „strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

D-3 D-6
   
D-3 D-6
   
D-35 D-36
   
D-40 D-41


Znaki kierunku i miejscowości

§ 63.5. Znaki:
   7) E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego”, wskazują kierunek do obiektu … wskazanego na znaku.
Znaki uzupełniające

§ 75.4. Znak F-19 „pas ruchu dla rowerów” wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów jednośladowych.
E-12a F-19