Warunki techniczne pojazdów

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warun-ków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 44/99, poz. 432).

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Wymiary i masy pojazdu
§ 2.1. Długość pojazdu nie może przekraczać:
7) … roweru … lub roweru i przyczepy - 4,00 m.
10. Szerokość motocykla i motoroweru wielośladowego nie może przekraczać 2,00 m, a jednośladowego motoroweru - 1,00 m …
11. Wysokość … nie może przekraczać 2,50 m …

Rozdział 4. Rower, motorower, wózek inwalidzki i pojazd zaprzęgowy

§ 52.1. Rower powinien być wyposażony:
  1. z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
  2. z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
  3. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
  4. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.