PRAWO O RUCHU DROGOWYM - WYCIĄG

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98/97, poz. 602, Nr 123/97, poz. 779, Nr 160/97, poz. 1086, Nr 106/98, poz. 668, Nr 133/98, poz. 872, Nr 106/99, poz. 1216, Nr 12/00, poz. 136, Nr 43/00, poz. 483, Nr 53/00, poz. 649, Dz. U. Nr 27/01, poz. 298, Nr 106/01, poz. 1149, Nr 110/01, poz. 1189, Nr 111/01, poz. 1194, Nr 123/01, poz. 1353, Nr 125/01, poz. 1371, Nr 129/01, poz. 1444 oraz Nr 130/01, poz. 1452).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/03, poz. 515, Nr 124/03 poz. 1152, Nr 130/03 poz. 1190, Nr 137/03 poz. 1302, Nr 149/03 poz. 1451, Nr 149/03 poz. 1452, Nr 162/03 poz. 1564, Nr 200/03 poz. 1953, Nr 210/03 poz. 2036, Nr 29/04 poz. 257, Nr 54/04 poz. 535, Nr 92/04 poz. 884).

Komentarz

Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Ruch drogowy Dział IV. Kierujący