Podstawowe wzory ustawienia znaków na skrzyżowaniach: