Wzory znaków R-2 na trasach rowerowych międzynarodowych EuroVelo:
  • wzory roweru i strzałek 1, 3 i 9
  • znaki 81-90
  • drogowskazy 91-93
Uwaga. Patrz też znaki rys. nr 57-69 w załączniku ze wzorami znaków krajowych (drogowskazy do miejscowości położonej poza trasą, znaki ostrzegawcze i inne znaki)

ZESTAWIENIE SYMBOLI ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH MIĘDZYNARODOWYCH
Symbole ogólne znaków tras rowerowych jako znaków drogowych
R-2, R-2a, R-3

Symbole szczegółowe znaków tras rowerowych
Dla znaków R-2 symbol składa się z dwóch części: oznaczenia rodzaju znaku i oznaczenia koloru.
Z znak zwykły
L znak zakrętu w lewo
R znak zakrętu w prawo
R  znak trasy międzynarodowej (zamiast koloru)


K  kierunkowskazy: SL  w lewo w skos
SR w prawo w skos
PL kolejno w lewo i w prawo
PR kolejno w prawo i w lewo
TL w lewo w tył
TR w prawo w tył
D  drogowskazy: Z  prosto
L w lewo
R w prawo


dodatkowe oznaczenia w wykazach drogowskazów
T/ kierunek „tam”
P/ kierunek „powrotny”

0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.
1. Wzór roweru ze znaku drogowego pionowego C-13 (od 2004 r.).
12. Wzór strzałki na znakach R-1b i znakach R-3.
26. Wzór strzałki na znakach R-3c.
1. Znak zwykły R-2/ZR.
2. Znak zakrętu w lewo R-2a/LR.
3. Znak zakrętu w prawo R-2a/RR.    
4. Znak kierujący na wprost
R-2b/KZR.
5. Znak kierujący w lewo w skos
R-2c/KSLR.
6. Znak kierujący w prawo w skos
R-2c/KSRR.
  
7. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo R-2d/KPLR.  
8. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo R-2d/KPRR.  
9. Znak kierujący w lewo w tył
R-2e/KTLR.
10. Znak kierujący w prawo w tył
R-2e/KTRR.
  
82. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost R-3/DZR.
83. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo R-3/DLR.
84. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo R-3/DRR.