WZORY ZNAKÓW R-1, R-3 i innych
TRAS ROWEROWYCH KRAJOWYCH

 • wzór roweru   
 • znaki zwykłe  
 • znaki początku (końca)  
 • wzór strzałki  
 • znaki zakrętu w lewo i w prawo    
 • znaki kierujące w lewo, w prawo i na wprost    
 • znaki kierujące w skos         
 • znaki kierujące w bok na drogę równoległą   
 • znaki kierujące w tył      
 • znak kierujący w lewo wokół przeszkody 
 • drogowskazy     
 • znaki ostrzegawcze  
 • inne znaki    
1
2-6
7-11
12
13-22
23-28
29-36
37-43
44-51
52-53
54-59
60-67
68-69

Aktualizacja: 2 luty 2010 r..


ZESTAWIENIE SYMBOLI ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH KRAJOWYCH

Symbole ogólne znaków tras rowerowych jako znaków drogowych
R-1, R-1a, R-1b, R-3

Symbole szczegółowe znaków tras rowerowych

Dla znaków R-1 symbol składa się z dwóch części: oznaczenia rodzaju znaku i oznaczenia koloru.
Z          znak zwykły
P          znak początku (końca) trasy
L          znak zakrętu w lewo
R         znak zakrętu w prawo
C         kolor czerwony
N         kolor niebieski
Z          kolor zielony
Y         kolor żółty (od angielskiej nazwy „yellow”)
S          kolor czarny (od słowa „sadza”)

Przy wspólnym przebiegu kilku tras rowerowych (od 2 do 5) po symbolu rodzaju znaku umieszcza się dodatkowo symbol ilości tras, a następnie wykaz oznaczeń kolorów.
D         dwie trasy
T          trzy trasy
F          cztery trasy
V         pięć tras (wykaz oznaczeń kolorów jest tutaj niepotrzebny)

Dla znaków R-3 symbol składa się z trzech lub czterech części: oznaczenia rodzaju znaku, oznaczenia kierunku strzałki i oznaczenia koloru, a przy wspólnym przebiegu kilku tras rowerowych po oznaczeniu kierunku strzałki umieszcza się dodatkowo symbol ilości tras.
K         kierunkowskaz (uproszczony znak R-3)
D         drogowskaz

kierunkowskazy i drogowskazy: Z          prosto
L          w lewo
R         w prawo
tylko kierunkowskazy: SL       w lewo w skos
SR       w prawo w skos
PL       kolejno w lewo i w prawo
PR       kolejno w prawo i w lewo
TL       w lewo w tył
TR       w prawo w tył
GR       w lewo w tył i w prawo
dodatkowe oznaczenia kierunkowskazów +          nazwa miejscowości (na końcu symbolu)
dodatkowe oznaczenia drogowskazów B         czarny kontur strzałki (strzałka biała)

dodatkowe oznaczenia w wykazach drogowskazów
T/         kierunek „tam”
P/         kierunek „powrotny”
B/        kierunek „w bok od trasy”

Kliknij na znak, aby zobaczyć jego wymiary.

0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią.
Obwódki i linie mają szerokość 5 mm .
1. Wzór roweru ze znaku drogowego pionowego C-13 (od 2004 r.).
2. Znak zwykły
R-1/ZC (ZN, ZZ, ZY, ZS).
Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N), zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).
12. Wzór strzałki na znakach R-1b i znakach R-3.
3. Znak zwykły podwójny R-1/ZDNY (ZDCZ, ZDCY, ZDCS, ZDNZ, ZDCN, ZDNS, ZDZY, ZDZS lub ZDYS). Znak zwykły podwójny (ZD), paski czerwony i niebieski (CN), czerwony i zielony (CZ), czerwony i żółty (CY), czerwony i czarny (CS), …
4. Znak zwykły potrójny R-1/ZTCYS (ZTCNY, ZTCNS, ZTNZY, ZTNZS lub ZTZNZ).Znak zwykły potrójny (ZT), paski czerwony, niebieski i zielony (CNZ), czerwony, niebieski i żółty (CNY), czerwony, niebieski i czarny (CNS), …
5. Znak zwykły poczwórny R-1/ZFCNYS (ZFCNZS, ZFCNZY, ZFCZYS lub ZFNZYS). Znak zwykły poczwórny (ZF), paski czerwony, niebieski, zielony i żółty (CNZY), czerwony, niebieski, zielony i czarny (CNZS), czerwony, niebieski, żółty i czarny (CNYS), …
6. Znak zwykły pięciokrotny R-1/ZV. Znak zwykły pięciokrotny (ZV), paski czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny (CNZYS).
7. Znak początku (końca) trasy R-1a/PN (PC, PZ, PY, PS). Znak początku (końca) trasy (P), kropka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
8. Znak początku (końca) trasy podwójny R-1a/PDZY (PDCZ, PDCY, PDCS, PDNZ, PDNY, PDNS, PDCN, PDZS lub PDYS). Znak początku (końca) trasy podwójny (PD), kropki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
9. Znak początku (końca) trasy potrójny R-1a/PTCNS (PTCNY, PTCNZ, PTNZY, PTNZS lub PTZYS). Znak początku (końca) trasy potrójny (PT), kropki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
10. Znak początku (końca) trasy poczwórny R-1a/PF…
11. Znak początku (końca) trasy pięciokrotny R-1a/PV.
12. Wzór strzałki na znakach R-1b i znakach R-3.
13. Znak zakrętu w lewo R-1b/LZ (LC, LN, LY, LS). Znak zakrętu w lewo (L), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
14. Znak zakrętu w prawo R-1b/RY (RC, RN, RZ, RS). Znak zakrętu w prawo (R), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
15. Znak zakrętu w lewo podwójny R-1b/LDCS (LDCN, LDCZ, LDCY, …). Znak zakrętu w lewo podwójny (LD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
16. Znak zakrętu w prawo podwójny R-1b/RDNZ (RDCN, RDCZ, RDCY, RDCS, …). Znak zakrętu w prawo podwójny (RD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
17. Znak zakrętu w lewo potrójny R-1b/LTNZY (LTCNZ, LTCNY, LTCNS, LTNZS lub LTZYS). Znak zakrętu w lewo podwójny (LT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
18. Znak zakrętu w prawo potrójny R-1b/RTCZS (RTCNZ, RTCNY, RTCNS, RTNZY, RTNZS lub RTZYS). Znak zakrętu w lewo podwójny (RT), czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
19. Znak zakrętu w lewo poczwórny R-1b/LF…
20. Znak zakrętu w prawo poczwórny R-1b/RF…
21. Znak zakrętu w lewo pięciokrotny R-1b/LV.
22. Znak zakrętu w prawo pięciokrotny R-1b/RV.
23. Znak kierujący w lewo R-3/KLS (KLC, KLN, KLZ, KLY). Znak kierujący w lewo (KL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej.
24. Znak kierujący w prawo R-3/KRC (KLN, KLZ, KLY, KLS). Znak kierujący w prawo (KR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej.
25. Znak kierujący na wprost R-3a/KZN+ (KZC+, KZZ+, KZY+, KZS+). Znak kierujący na wprost (KZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).
26.Znak kierujący na wprost R-3a/KZZ (KZC, KZN, KZY, KZS). Znak kierujący na wprost (KZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
26a. Znak kierujący na wprost, wersja malowana R-3a/KZY (KZC, KZN, KZZ, KZS). Znak kierujący na wprost (KZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
27. Znak kierujący na wprost podwójny R-3a/KZDCN (KZDCZ, KZDCY, KZDCS, …). Znak kierujący na wprost podwójny (KZD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
27a. Znak kierujący na wprost podwójny, wersja malowana R-3a/KZDCN (KZDCZ, KZDCY, KZDCS, …). Znak kierujący na wprost podwójny (KZD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
28. Znak kierujący na wprost potrójny R-3a/KZTZYS (KZTCNZ , KZTCNY, KZTCNS, …). Znak kierujący na wprost potrójny (ZT), paski czerwony, niebieski i zielony (CNZ), czerwony, niebieski i żółty (CNY), czerwony, niebieski i czarny (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: znak kierujący na wprost poczwórny R-3a/KZF lub pięciokrotny R-3a/KZV.
29. Znak kierujący w lewo w skos R-3b/KSLN+ (KSLC+, KSLZ+, KSLY+, KSLS+). Znak kierujący w lewo w skos (KSL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).
30. Znak kierujący w prawo w skos R-3b/KSRZ+ (KSRC+ , KSRN+, KSRY+, KSRS+). Znak kierujący w prawo w skos (KSR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).
31. Znak kierujący w lewo w skos R-3b/KSLY (KSLC, KSLN, KSLZ, KSLS). Znak kierujący w lewo w skos (KSL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
31a. Znak kierujący w lewo w skos, wersja malowana R-3b/KSLS (KSLC, KSLN, KSLZ, KSLY). Znak kierujący w lewo w skos (KSL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
32. Znak kierujący w prawo w skos R-3b/KSRS (KSRC, KSRN, KSRZ, KSRY). Znak kierujący w prawo w skos (KSR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
32a. Znak kierujący w prawo w skos, wersja malowana R-3b/KSRC (KSRN, KSRZ, KSRY, KSRS). Znak kierujący w prawo w skos (KSR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
33. Znak kierujący w lewo w skos podwójny R-3b/KSLDCY (KSLDCN KSLDCZ, KSLDCS, …). Znak kierujący w lewo w skos podwójny (KSLD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
34. Znak kierujący w prawo w skos podwójny R-3b/ KSRDNS (KSRDCN, KSRDCZ, KSRDCY, KSRDCS, …). Znak kierujący w prawo w skos podwójny (KSRD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
35. Znak kierujący w lewo w skos potrójny R-3b/KSLTNZS (KSLTCNZ , KSLTCNY, KSLTCNS, …). Znak kierujący w lewo w skos potrójny (KSLT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: R-3b/KSLF i R-3b/KSLV.
36. Znak kierujący w prawo w skos potrójny R-3b/KSRTCZY (KSRTCNZ , KSRTCNY, KSRTCNS, …). Znak kierujący w prawo w skos potrójny (KSRT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: R-3b/KSRF i R-3b/KSRV.
37. Wzór strzałki na znakach R-3c.
38. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo R-3c/KPLY (KPLC, KPLN, KPLZ, KPLS). Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo (KPL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak kierujący może zawierać nazwę miejscowości.
38a. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo, wersja malowana R-3c/KPLS (KPLC, KPLN, KPLZ, KPLY). Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo (KPL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
39. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo R-3c/KPRZ (KPRC, KPRN, KPRY, KPRS). Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo (KPR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak kierujący może zawierać nazwę miejscowości.
39a. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo, wersja malowana R-3c/KPRS(KPRC, KPRN, KPRZ, KPRY). Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo (KPR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
40. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo podwójny R-3c/KPLDCN (KPLDCZ, KPLDCY, KPLDCS, …). Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo podwójny (KPLD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
41. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo podwójny R-3c/KPRDZS (KPRDCN, KPRDCZ, KPRDCY, KPRDCS, …). Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo podwójny (KPRD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
42. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo potrójny R-3c/KPLTCZN (KPLTCNY, KPLTCNS, …). Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo potrójny (KPLT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: R-3c/KPRF i R-3c/KPRV.
43. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo potrójny R-3c/KPRTZYS (KPRTCNZ , KPRTCNY, KPRTCNS, …). Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo potrójny (KPRT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: R-3c/KPRF i R-3c/KPRV.
44. Znak kierujący w lewo w tył R-3d/KTLS+ (KTLC+, KTLN+, KTLZ+, KTLY+). Znak kierujący w lewo w tył (KTL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).
45. Znak kierujący w prawo w tył R-3d/KTRC+ (KTRN+, KTRZ+, KTRY+, KTRS+). Znak kierujący w prawo w tył (KTR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).
46. Znak kierujący w lewo w tył R-3d/KTLY (KTLC, KTLN, KTLZ, KTLS). Znak kierujący w lewo w tył (KTL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
46a. Znak kierujący w lewo w tył, wersja malowana R-3d/KTLS (KTLC, KTLN, KTLZ, KTLY). Znak kierujący w lewo w tył (KTL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
47. Znak kierujący w prawo w tył R-3d/KTRZ (KTRC, KTRN, KTRY, KTRS). Znak kierujący w prawo w tył (KTR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
47a. Znak kierujący w prawo w tył, wersja malowana R-3d/KTRS (KTRC, KTRN, KTRZ, KTRY). Znak kierujący w prawo w tył (KTR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
48. Znak kierujący w lewo w tył podwójny R-3d/KTLDNS (KTLDCN , KTLDCZ, KTLDCY, KTLDCS, …). Znak kierujący w lewo w tył podwójny (KTLD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
49. Znak kierujący w prawo w tył podwójny R-3d/KTRDCY (KTRDCN , KTRDCZ, KTRDCS, …). Znak kierujący w prawo w tył podwójny (KTRD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …
50. Znak kierujący w lewo w tył potrójny R-3d/ KTLTCZY (KTLTCNZ , KTLTCNY, KTLTCNS, …). Znak kierujący w lewo w tył potrójny (KTLT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: R-3d/KTLF i R-3d/KTLV.
51. Znak kierujący w prawo w tył potrójny R-3d/KTRNZS (KTRDCN , KTRDCZ, KTRDCY, KTRDCS, …). Znak kierujący w prawo w tył potrójny (KTRT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), … Sporadycznie może wystąpić: R-3d/KTRF i R-3d/KTRV.
52. Wzór strzałki na znakach R-3e.
53. Znak kierujący kolejno w lewo w tył i w prawo R-3e/KGRZ (KGRC , KGRN, KGRY, KGRS). Znak kierujący kolejno w lewo w tył i w prawo (KGR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S). Znak kierujący może zawierać nazwę miejscowości.
54. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo R-3/DLC (DLN, DLZ, DLY, DLS). Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
55. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo R-3/DRY (DRC, DRZ, DRN, DRS). Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo (DR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
56. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost R-3/DZZ (DZC, DZN, DZY, DZS). Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost (DZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
57. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo do obiektu lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DLB. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DL), kontur strzałki czarny (B).
58. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo do obiektu lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DRB.Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DR), kontur strzałki czarny (B).
59. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący prosto do obiektu lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DZB. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący prosto (DZ), kontur strzałki czarny (B).
60. Znak RTPD „stromy zjazd”
61. Znak RTPG "stromy wjazd"
62. Znak RTSD „zejście po schodach”
63. Znak RTSG „wejście po schodach”
64. Tabliczka (RPR) z napisem: „PROWADŹ ROWER”
65. Tabliczka (RPR2) z napisem: „ZALECANE PROWADZENIE ROWERU PO PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH”
66. Tabliczka (RI) z napisem: „PROM"
67. Znak RJ „skrzyżowanie z trasą jeździecką”
330 x 200 mm
68. Znak RR „skrzyżowanie trasy jeździeckiej z trasą rowerową”
330 x 200 mm
69. Tabliczka (RW) z napisem: „UWAGA! PRZEJAZD WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM NASTĘPNE ZNAKI PRZY ZJEŹDZIE z WAŁU w ODLEGŁOŚCI …… km”
70. Drogowskaz szlaku pieszego przystosowanego do ruchu rowerów