Trasy rowerowe w Republice Słowackiej
(skrót referatu)

Jurij Hlatky
Slovensky Cykloklub, Nameste Svobody 6, 921 01 Piestany, Republice Słowackiej
sck@nextra.sk, telefon/fax +421 033 7740548

Obecnie na Słowacji jest wyznaczonych 4500 km tras rowerowych (obecnie 6500 km). Trasy te są oznaczone jednolitym systemem znaków. Rozpoznaje się je dzięki namalowanym znakom - literze „C" oraz elementom wskazującym na turystyczny ruch rowerowy. Trasy są przeznaczone dla rowerów górskich i rowerów miejskich. Na terenach wiejskich są oznaczone czterema kolorami. Czerwony kolor mają długie główne drogi rowerowe, a kolor niebieski, zielony i żółty - trasy regionalne. Trasy rowerowe zaznaczono również na 9 mapach rowerowych. Niniejsze wydanie opublikował Wojskowy Instytut Kartograficzny z Harmanecu. Skala mapy wynosi 1:100 000. Mapy obejmują całe terytorium Republiki Słowackiej. Do nabycia w całym kraju. Mapy regionów północnych opisano również po polsku, a regionów południowych - po węgiersku.

Trasy rowerowe oznakowane są znakami w formie kolorowej litery „C” na tle białego kwadratu. Kolor czerwony stosowany jest do oznakowania tras międzynarodowych, kolor niebieski – głównych krajowych, zielony – tras średniotrudnych lokalnych i żółty – tras łatwych lokalnych.

Zasady znakowania http://www.cyklopolana.slovanet.sk/html/znacenie.html

     

http://www.sckbicyglo.host.sk/znacenie_cyklotras_s.htm

maľované cykloznačky:
- červená
  • výlučne cyklomagistrály – diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi
  • najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás
- modrá
  • paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam
  • dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo magistrál
- zelená
  • stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy
- žltá
  • spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam


cyklosmerovky:
  • veľká cyklosmerovka
  • malá cyklosmerovka
cyklotabuľky:
  • emblémová cyklotabuľka