Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie ustanowienia Roku Szlaków Turystycznych PTTK

W najbliższych latach przypadają znaczące rocznice związane ze znakowaniem szlaków turystycznych od początku stanowiących istotny element zagospodarowania turystycznego:
  • 120. rocznica oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka (2007),
  • 100. rocznica oznakowania przez Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku w Beskidach w rejonie Zawoi (2006),
  • 100. rocznica wykonania "Orlej Perci" w Tatrach (2006).
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze postanawia:
  • Ustanowić rok 2007 Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK,
  • Podjąć działania zmierzające do upowszechnienia i utrwalenia w społeczeństwie przekonania o znaczeniu szlaków turystycznych i niezaprzeczalnym dorobku PTTK w tym zakresie.
Sekretarz Zjazdu: Agnieszka Wałach
Przewodniczący obrad Zjazdu: Ryszard Mazur

Warszawa, 18 września 2005 roku.

(oryginał: http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=xviwz2)