Ludzie – galeria zdjęć osób związanych z Klubem Znakarzy

Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć w powiększeniu.

 Jan Rychlik – prezes Klubu (na zdjęciu po lewej)  Piotr Rościszewski – sekretarz Klubu i autor strony internetowej   Piotr Rościszewski – na ścieżce dydaktycznej w Kobiórze
 Piotr Rościszewski – audyt tras wokół Lewina Brzeskiego  Piotr Rościszewski – inwentaryzacja planowanych tras w Jaworznie  Piotr Rościszewski – prowadzenie wycieczki SKKT-PTTK SP nr 1
 Sebastian Janas – znakarz – w skansenie w Chorzowie – wiosna 2009  Dariusz Bielawski – wykonawca oznakowania (na zdjęciu po lewej)   Jacek Czober – znakarz (na zdjęciu po prawej)