Galeria zdjęć dotyczących dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych

Rozwiązania substandardowe


Nawierzchnia żwirowa lub tłuczniowa (zapewnia w miarę wygodną jazdę poza terenem zabudowanym)

 Sławków – dobrze wykonana droga dla rowerów z Okradzionowa (szkoda, że miejscami bardzo stroma)

Sławków – dobrze wykonana droga dla rowerów z Okradzionowa
(szkoda, że miejscami bardzo stroma)