Galeria zdjęć dotyczących dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych

Rozwiązania substandardowe


Nawierzchnia żwirowa lub tłuczniowa (zapewnia w miarę wygodną jazdę poza terenem zabudowanym)

 Kamień Śląski, ciąg pieszo-rowerowy z Kamionka

Kamień Śląski, ciąg pieszo-rowerowy z Kamionka