Galeria zdjęć dotyczących dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych

Rozwiązania substandardowe


Nawierzchnia żwirowa lub tłuczniowa (zapewnia w miarę wygodną jazdę poza terenem zabudowanym)

 Gliwice, droga rolnicza z Os. Sikornik do wiaduktu nad autostradą A4 (zdjęcie: Sebastian Janas)

Gliwice, droga rolnicza z Os. Sikornik do wiaduktu nad autostradą A4
(zdjęcie: Sebastian Janas)