Galeria zdjęć dotyczących dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych

Rozwiązania substandardowe


Nawierzchnia żwirowa lub tłuczniowa (zapewnia w miarę wygodną jazdę poza terenem zabudowanym)

 Czeladź, ciąg pieszo-rowerowy z Madery do kładki na Brynicy

Czeladź, ciąg pieszo-rowerowy z Madery do kładki na Brynicy