Galeria zdjęć dotyczących dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych

Rozwiązania substandardowe


Nawierzchnia z kostek betonowych (nie zapewnia wygodnej i bezpiecznej jazdy w terenie zabudowanym)

 Katowice, ciąg pieszo-rowerowy z tolerowanej przez rowerzystów kostki niefazowanej (znaki pionowe do wymiany na C-13-16)

Katowice, ciąg pieszo-rowerowy z tolerowanej przez rowerzystów
kostki niefazowanej (znaki pionowe do wymiany na C-13-16)