Galeria zdjęć dotyczących dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych

Rozwiązania nieprawidłowe


Codzienna beztroska

 Gliwice, ul. Tarnogórska – nieprawidłowo wykonane zjazdy przerywające ciągłość ciągu pieszo-rowerowego

Gliwice, ul. Tarnogórska – nieprawidłowo wykonane zjazdy
przerywające ciągłość ciągu pieszo-rowerowego