Ludzie – galeria zdjęć osób związanych z Klubem Znakarzy

 Sebastian Janas – znakarz – w skansenie w Chorzowie – wiosna 2009

Sebastian Janas – znakarz – w skansenie w Chorzowie – wiosna 2009, wycieczka Woj. Kręgu Krajoznawców PTTK w Katowicach