Ludzie – galeria zdjęć osób związanych z Klubem Znakarzy

 Piotr Rościszewski – sekretarz Klubu i autor strony internetowej

Piotr Rościszewski – sekretarz Klubu i autor strony internetowej – audyt trasy nr 6 w Gliwicach – lato 2005 (zdjęcie: Sebastian Janas)