Ludzie – galeria zdjęć osób związanych z Klubem Znakarzy

 Jan Rychlik – prezes Klubu (na zdjęciu po lewej)

Jan Rychlik – prezes Klubu (na zdjęciu po lewej) – na zajęciach praktycznych kursu znakarskiego – jesień 2008, Tychy