TURYSTYCZNE SZLAKI ROWEROWE WOJ. OPOLSKIEGO

Oznakowanie tras rowerowych nie jest jednolite, ale większość znaków przypomina wzory ujęte w aktualnym rozporządzeniu o znakach drogowych (rys. 4-6). Problematyczne jest uważanie trasy nr 51 "Szlakiem Drewnianych Kościołów" za oznakowaną, jeżeli trasa prowadzi znaczną część jej przebiegu głównymi drogami, a znaki R-1 należą na tej trasie do rzadkości. Zobacz podstawowe wzory znaków.

TRASY KRAJOWE

Rejon Doliny Małej Panwi

Nie można się połączyć