Wzór strzałki na znakach R-1b i znakach R-3.';} if ($plik == 'R-1-ZC'){$opis = '2. Znak zwykły';} if ($plik == 'R-1-ZDYN'){$opis = '3. Znak zwykły podwójny R-1/ZDNY (ZDCZ, ZDCY, ZDCS, ZDNZ, ZDCN, ZDNS, ZDZY, ZDZS lub ZDYS). Znak zwykły podwójny (ZD), paski czerwony i niebieski (CN), czerwony i zielony (CZ), czerwony i żółty (CY), czerwony i czarny (CS), …';} if ($plik == 'R-1-ZTSYZ'){$opis = '4. Znak zwykły potrójny R-1/ZTCYS (ZTCNY, ZTCNS, ZTNZY, ZTNZS lub ZTZNZ).Znak zwykły potrójny (ZT), paski czerwony, niebieski i zielony (CNZ), czerwony, niebieski i żółty (CNY), czerwony, niebieski i czarny (CNS), …';} if ($plik == 'R-1-ZFSYNC'){$opis = '5. Znak zwykły poczwórny R-1/ZFCNYS (ZFCNZS, ZFCNZY, ZFCZYS lub ZFNZYS). Znak zwykły poczwórny (ZF), paski czerwony, niebieski, zielony i żółty (CNZY), czerwony, niebieski, zielony i czarny (CNZS), czerwony, niebieski, żółty i czarny (CNYS), …';} if ($plik == 'R-1-ZV'){$opis = '6. Znak zwykły pięciokrotny R-1/ZV. Znak zwykły pięciokrotny (ZV), paski czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny (CNZYS).';} if ($plik == 'R-1a-PN'){$opis = '7. Znak początku (końca) trasy R-1a/PN (PC, PZ, PY, PS). Znak początku (końca) trasy (P), kropka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-1a-PDYZ'){$opis = '8. Znak początku (końca) trasy podwójny R-1a/PDZY (PDCZ, PDCY, PDCS, PDNZ, PDNY, PDNS, PDCN, PDZS lub PDYS). Znak początku (końca) trasy podwójny (PD), kropki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …';} if ($plik == 'R-1a-PTSNC'){$opis = '9. Znak początku (końca) trasy potrójny R-1a/PTCNS (PTCNY, PTCNZ, PTNZY, PTNZS lub PTZYS). Znak początku (końca) trasy potrójny (PT), kropki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …';} if ($plik == 'R-1a-PFSYZC'){$opis = '10. Znak początku (końca) trasy poczwórny R-1a/PF…';} if ($plik == 'R-1a-PV'){$opis = '11. Znak początku (końca) trasy pięciokrotny R-1a/PV.';} if ($plik == 'R-1b-LZ'){$opis = '13. Znak zakrętu w lewo R-1b/LZ (LC, LN, LY, LS).
Znak zakrętu w lewo (L), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-1b-RY'){$opis = '14. Znak zakrętu w prawo R-1b/RY (RC, RN, RZ, RS).
Znak zakrętu w prawo (R), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-1b-LDSC'){$opis = '15. Znak zakrętu w lewo podwójny R-1b/LDCS (LDCN, LDCZ, LDCY, …).
Znak zakrętu w lewo podwójny (LD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …';} if ($plik == 'R-1b-RDNZ'){$opis = '16. Znak zakrętu w prawo podwójny R-1b/RDNZ (RDCN, RDCZ, RDCY, RDCS, …).
Znak zakrętu w prawo podwójny (RD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …';} if ($plik == 'R-1b-LTYZN'){$opis = '17. Znak zakrętu w lewo potrójny R-1b/LTNZY (LTCNZ, LTCNY, LTCNS, LTNZS lub LTZYS).
Znak zakrętu w lewo podwójny (LT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …';} if ($plik == 'R-1b-RTSZC'){$opis = '18. Znak zakrętu w prawo potrójny R-1b/RTCZS (RTCNZ, RTCNY, RTCNS, RTNZY, RTNZS lub RTZYS).
Znak zakrętu w lewo podwójny (RT), czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …';} if ($plik == 'R-1b-LFSYNC'){$opis = '19. Znak zakrętu w lewo poczwórny R-1b/LF…';} if ($plik == 'R-1b-RFSYZC'){$opis = '20. Znak zakrętu w prawo poczwórny R-1b/RF…';} if ($plik == 'R-1b-LV'){$opis = '21. Znak zakrętu w lewo pięciokrotny R-1b/LV.';} if ($plik == 'R-1b-RV'){$opis = '22. Znak zakrętu w prawo pięciokrotny R-1b/RV. ';} if ($plik == 'R-3-KLS'){$opis = '23. Znak kierujący w lewo R-3/KLS (KLC, KLN, KLZ, KLY).
Znak kierujący w lewo (KL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej.';} if ($plik == 'R-3-KRC'){$opis = '24. Znak kierujący w prawo R-3/KRC (KLN, KLZ, KLY, KLS).
Znak kierujący w prawo (KR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej.';} if ($plik == 'R-3a-KZN'){$opis = '25. Znak kierujący na wprost R-3a/KZN+ (KZC+, KZZ+, KZY+, KZS+).
Znak kierujący na wprost (KZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).';} if ($plik == 'R-3a-KZZ'){$opis = '26. Znak kierujący na wprost R-3a/KZZ (KZC, KZN, KZY, KZS).
Znak kierujący na wprost (KZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3a-KZY'){$opis = '26a. Znak kierujący na wprost, wersja malowana R-3a/KZY (KZC, KZN, KZZ, KZS).
Znak kierujący na wprost (KZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3a-KZDCN'){$opis = '27. Znak kierujący na wprost podwójny R-3a/KZDCN (KZDCZ, KZDCY, KZDCS, …).
Znak kierujący na wprost podwójny (KZD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …';} if ($plik == 'R-3a-KZDCNm'){$opis = '27a. Znak kierujący na wprost podwójny, wersja malowana R-3a/KZDCN (KZDCZ, KZDCY, KZDCS, …).
Znak kierujący na wprost podwójny (KZD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), …';} if ($plik == 'R-3a-KZTZYS'){$opis = '28. Znak kierujący na wprost potrójny R-3a/KZTZYS (KZTCNZ , KZTCNY, KZTCNS, …).
Znak kierujący na wprost potrójny (ZT), paski czerwony, niebieski i zielony (CNZ), czerwony, niebieski i żółty (CNY), czerwony, niebieski i czarny (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: znak kierujący na wprost poczwórny R-3a/KZF lub pięciokrotny R-3a/KZV.';} if ($plik == 'R-3b-KSLN'){$opis = '29. Znak kierujący w lewo w skos R-3b/KSLN+ (KSLC+, KSLZ+, KSLY+, KSLS+).
Znak kierujący w lewo w skos (KSL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).';} if ($plik == 'R-3b-KSRZ'){$opis = '30. Znak kierujący w prawo w skos R-3b/KSRZ+ (KSRC+ , KSRN+, KSRY+, KSRS+).
Znak kierujący w prawo w skos (KSR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).';} if ($plik == 'R-3b-KSLY'){$opis = '31. Znak kierujący w lewo w skos R-3b/KSLY (KSLC, KSLN, KSLZ, KSLS).
Znak kierujący w lewo w skos (KSL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3b-KSLS'){$opis = '31a. Znak kierujący w lewo w skos, wersja malowana R-3b/KSLS (KSLC, KSLN, KSLZ, KSLY).
Znak kierujący w lewo w skos (KSL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3b-KSRS'){$opis = '32. Znak kierujący w prawo w skos R-3b/KSRS (KSRC, KSRN, KSRZ, KSRY).
Znak kierujący w prawo w skos (KSR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3b-KSRC'){$opis = '32a. Znak kierujący w prawo w skos, wersja malowana R-3b/KSRC (KSRN, KSRZ, KSRY, KSRS).
Znak kierujący w prawo w skos (KSR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3b-KSLDCY'){$opis = '33. Znak kierujący w lewo w skos podwójny R-3b/KSLDCY (KSLDCN KSLDCZ, KSLDCS, …).
Znak kierujący w lewo w skos podwójny (KSLD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), … ';} if ($plik == 'R-3b-KSRDNS'){$opis = '34. Znak kierujący w prawo w skos podwójny R-3b/ KSRDNS (KSRDCN, KSRDCZ, KSRDCY, KSRDCS, …).
Znak kierujący w prawo w skos podwójny (KSRD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), … ';} if ($plik == 'R-3b-KSLTNZS'){$opis = '35. Znak kierujący w lewo w skos potrójny R-3b/KSLTNZS (KSLTCNZ , KSLTCNY, KSLTCNS, …).
Znak kierujący w lewo w skos potrójny (KSLT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: R-3b/KSLF i R-3b/KSLV.';} if ($plik == 'R-3b-KSRTCZY'){$opis = '36. Znak kierujący w prawo w skos potrójny R-3b/KSRTCZY (KSRTCNZ , KSRTCNY, KSRTCNS, …).
Znak kierujący w prawo w skos potrójny (KSRT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: R-3b/KSRF i R-3b/KSRV.';} if ($plik == 'zakret'){$opis = '37. Wzór strzałki na znakach R-3c.';} if ($plik == 'R-3c-KPLY'){$opis = '38. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo R-3c/KPLY (KPLC, KPLN, KPLZ, KPLS).
Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo (KPL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak kierujący może zawierać nazwę miejscowości.';} if ($plik == 'R-3c-KPLS'){$opis = '38a. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo, wersja malowana R-3c/KPLS (KPLC, KPLN, KPLZ, KPLY).
Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo (KPL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3c-KPRZ'){$opis = '39. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo R-3c/KPRZ (KPRC, KPRN, KPRY, KPRS).
Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo (KPR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak kierujący może zawierać nazwę miejscowości.';} if ($plik == 'R-3c-KPRS'){$opis = '39a. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo, wersja malowana R-3c/KPRS(KPRC, KPRN, KPRZ, KPRY).
Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo (KPR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3c-KPLDCN'){$opis = '40. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo podwójny R-3c/KPLDCN (KPLDCZ, KPLDCY, KPLDCS, …).
Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo podwójny (KPLD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), … ';} if ($plik == 'R-3c-KPRDZS'){$opis = '41. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo podwójny R-3c/KPRDZS (KPRDCN, KPRDCZ, KPRDCY, KPRDCS, …).
Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo podwójny (KPRD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), … ';} if ($plik == 'R-3c-KPLTCZN'){$opis = '42. Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo potrójny R-3c/KPLTCZN (KPLTCNY, KPLTCNS, …).
Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo potrójny (KPLT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: R-3c/KPRF i R-3c/KPRV.';} if ($plik == 'R-3c-KPRTZYS'){$opis = '43. Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo potrójny R-3c/KPRTZYS (KPRTCNZ , KPRTCNY, KPRTCNS, …).
Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo potrójny (KPRT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: R-3c/KPRF i R-3c/KPRV.';} if ($plik == 'R-3d-KTLSa'){$opis = '44. Znak kierujący w lewo w tył R-3d/KTLS+ (KTLC+, KTLN+, KTLZ+, KTLY+).
Znak kierujący w lewo w tył (KTL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).';} if ($plik == 'R-3d-KTRC'){$opis = '45. Znak kierujący w prawo w tył R-3d/KTRC+ (KTRN+, KTRZ+, KTRY+, KTRS+).
Znak kierujący w prawo w tył (KTR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak zawiera nazwę miejscowości docelowej (+).';} if ($plik == 'R-3d-KTRC'){$opis = '46. Znak kierujący w lewo w tył R-3d/KTLY (KTLC, KTLN, KTLZ, KTLS).
Znak kierujący w lewo w tył (KTL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3d-KTLS'){$opis = '46a. Znak kierujący w lewo w tył, wersja malowana R-3d/KTLS (KTLC, KTLN, KTLZ, KTLY).
Znak kierujący w lewo w tył (KTL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3d-KTRZ'){$opis = '47. Znak kierujący w prawo w tył R-3d/KTRZ (KTRC, KTRN, KTRY, KTRS).
Znak kierujący w prawo w tył (KTR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3d-KTRS'){$opis = '47a. Znak kierujący w prawo w tył, wersja malowana R-3d/KTRS (KTRC, KTRN, KTRZ, KTRY).
Znak kierujący w prawo w tył (KTR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3d-KTLDNS'){$opis = '48. Znak kierujący w lewo w tył podwójny R-3d/KTLDNS (KTLDCN , KTLDCZ, KTLDCY, KTLDCS, …).
Znak kierujący w lewo w tył podwójny (KTLD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), … ';} if ($plik == 'R-3d-KTRDCY'){$opis = '49. Znak kierujący w prawo w tył podwójny R-3d/KTRDCY (KTRDCN , KTRDCZ, KTRDCS, …).
Znak kierujący w prawo w tył podwójny (KTRD), strzałki czerwona i niebieska (CN), czerwona i zielona (CZ), czerwona i żółta (CY), czerwona i czarna (CS), … ';} if ($plik == 'R-3d-KTLTCZY'){$opis = '50. Znak kierujący w lewo w tył potrójny R-3d/ KTLTCZY (KTLTCNZ , KTLTCNY, KTLTCNS, …).
Znak kierujący w lewo w tył potrójny (KTLT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: R-3d/KTLF i R-3d/KTLV.';} if ($plik == 'R-3d-KTRNZS'){$opis = '51. Znak kierujący w prawo w tył potrójny R-3d/KTRNZS (KTRDCN , KTRDCZ, KTRDCY, KTRDCS, …).
Znak kierujący w prawo w tył potrójny (KTRT), strzałki czerwona, niebieska i zielona (CNZ), czerwona, niebieska i żółta (CNY), czerwona, niebieska i czarna (CNS), …
Sporadycznie może wystąpić: R-3d/KTRF i R-3d/KTRV.';} if ($plik == 'zawrot'){$opis = '52. Wzór strzałki na znakach R-3e.';} if ($plik == 'R-3e-KGRZ'){$opis = '53. Znak kierujący kolejno w lewo w tył i w prawo R-3e/KGRZ (KGRC , KGRN, KGRY, KGRS).
Znak kierujący kolejno w lewo w tył i w prawo (KGR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Znak kierujący może zawierać nazwę miejscowości.';} if ($plik == 'R-3-DLC'){$opis = '54. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo R-3/DLC (DLN, DLZ, DLY, DLS).
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3-DRN'){$opis = '55. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo R-3/DRY (DRC, DRZ, DRN, DRS).
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo (DR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3-DZZ'){$opis = '56. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost R-3/DZZ (DZC, DZN, DZY, DZS).
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost (DZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).';} if ($plik == 'R-3-DLB'){$opis = '57. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo do obiektu lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DLB. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DL), kontur strzałki czarny (B).';} if ($plik == 'R-3-DRB'){$opis = '58. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo do obiektu lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DRB.Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DR), kontur strzałki czarny (B).';} if ($plik == 'R-3-DZB'){$opis = '59. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący prosto do obiektu lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DZB. Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący prosto (DZ), kontur strzałki czarny (B).';} if ($plik == 'zjazd_dol'){$opis = '60. Znak RTPD: stromy zjazd';} if ($plik == 'zjazd_gora'){$opis = '61. Znak RTPG: stromy wjazd';} if ($plik == 'schody_dol'){$opis = '62. Znak RTSD: zejście po schodach';} if ($plik == 'schody_gora'){$opis = '63. Znak RTSG: wejście po schodach';} if ($plik == 'prowadz_rower'){$opis = '64. Tabliczka (RPR) z napisem: PROWADŹ ROWER';} if ($plik == 'przejscie_dla_pieszych'){$opis = '65. Tabliczka (RPR2) z napisem: ZALECANE PROWADZENIE ROWERU PO PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH';} if ($plik == 'prom'){$opis = '66. Tabliczka (RI) z napisem: PROM';} if ($plik == 'kon_rower'){$opis = '67. Znak RJ: skrzyżowanie z trasą jeździecką, 330 x 200 mm';} if ($plik == 'rower_kon'){$opis = '68. Znak RR: skrzyżowanie trasy jeździeckiej z trasą rowerową, 330 x 200 mm';} if ($plik == 'uwaga_wal'){$opis = '69. Tabliczka (RW) z napisem: UWAGA! PRZEJAZD WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM
NASTĘPNE ZNAKI PRZY ZJEŹDZIE z WAŁU w ODLEGŁOŚCI …… km';} if ($plik == 'drogowskaz'){$opis = '70. Drogowskaz szlaku pieszegoprzystosowanego do ruchu rowerów';} print ($opis."

"); print (""); ?>