Galeria zdjęć z tras rowerowych

Nasza nowa galeria składa się z kilku zupełnie różnych części. Najbardziej rozbudowane są części dotyczące infrastruktury i oznakowania tras rowerowych, stanowiące uzupełnienie problemów poruszanych w rozdziałach o sprawach technicznych i Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, z przykładami dobrych i złych rozwiązań. Zdjęcia z tras rowerowych znajdują się też w rozdziale Audyty tras rowerowych

Autor niepodpisanych zdjęć – Piotr Rościszewski.

Ludzie i ciekawostki


Galeria zdjęć dotyczących infrastruktury dla rowerzystów

Ta część galerii podzielona została na kilka grup. Stosunkowo najmniej miejsca zajmuje omówienie dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych – przykłady dobrych i złych rozwiązań można oglądać wraz ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi w części poświeconej znakom na trasach rowerowych. Nieco więcej miejsca zajmują zdjęcia dotyczące kładkom i nie usuniętym z tras przeszkodom, a w szczególności schodom. Osobną grupę stanowią miejsca odpoczynkowe, nie tylko na trasach rowerowych.


Znaki drogowe