powrót  

Rozdział 5. Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodzeSygnały świetlne dla kierujących i pieszych
§ 98.2. Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
     1) sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejście,
     2) sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
   3. Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
     1) sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejazd,
     2) sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.