powrót  

Rozdział 4. Znaki drogowe poziome§ 86.1.Znak P-1 "linia pojedyncza przerywana", w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.
       3. Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
       5. Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
§ 88.1. Znak P-10 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
   2. Znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
§ 91.2. Znak P-23 „rower” oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.