powrót  

Rozdział 3. Dodatkowe znaki pionoweDodatkowe znaki szlaków rowerowych
§ 83.1. Znaki:
     1) R-1 „szlak rowerowy krajowy”,
     2) R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego”,
     3) R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego” oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego krajowego.
   2. Znaki:
     1) R-2 „szlak rowerowy międzynarodowy”,
     2) R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego” oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku.
   3. Znak R-3 „tablica szlaku rowerowego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym.

R-1 R-1a R-1b
     
R-2 R-2a R-3