Dział IV. KierującyRozdział 1. Uprawnienia do kierowania

Art. 87.
1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz …
   1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego …
3. Nie wymaga się uprawnienia do:
   1) kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, … od osoby, która ukończyła 18 lat,

Art. 96.
1. Dokumentem stwierdzającym upoważnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
   1) rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy,
2. Kartę rowerową … może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej …
3. Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, …