powrót  

Dział V. Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych oraz konstrukcje nawierzchni drógRozdział 1. Wymagania ogólne
§141.3. Rozróżnia się następujące nawierzchnie:
  1. jezdni: …
  2. przeznaczone do postoju pojazdów: …
  3. przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów: nawierzchnie chodnika i ścieżki rowe rowej.